Tilbakemelding på tilsyn - Vinderen bo- og serviceenter 07.11.18