Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 05.12.18