Til innhold

NAV Vestre Aker

Kontaktinformasjon NAV

Besøksadresse
Sørkedalsveien 150 A, 0754 OSLO

Postadresse
Sørkedalsveien 150 A, 0754 OSLO

NAV sosial
Telefon 02180
E-post postmottak@bva.oslo.kommune.no

NAV arbeid og trygd
Telefon 55 55 33 33
E-post nav.vestreaker@nav.no

Kontaktinformasjon boligkontor

Åpningstid NAV

Hovedåpningstider: 08:00 - 15:00

      Åpningstid boligkontor

      Hovedåpningstider: 08:00 - 15:00