Introduksjonsprogram for flyktninger

Hvem kan få tilbudet?

Flyktninger som bosettes i Oslo kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen, mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

Hva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk.

Du får

  • tett oppfølging
  • praktisk opplæring i norsk språk og samfunn
  • hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid
  • økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke, og varer i inntil to år.

Les brosjyre om introduksjonsprogrammet, finnes på flere språk og som lydfil (imdi.no)

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for arbeid med bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram (PDF)

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta kontakt med NAV-kontoret i bydelen for råd, veiledning og for å søke om deltagelse i introduksjonsprogrammet.