Økonomisk rådgivning

NAV-kontoret i bydelen kan hjelpe deg med økonomisk rådgivning. Sliter du med å betale regninger eller gjeld, er det viktig å søke hjelp i tide.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du

 • har problemer med å få pengene å strekke til
 • har vanskeligheter med å betale regningene dine
 • har problemer med å betale tilbake gjelden din

Tilbudet forutsetter at du samarbeider med rådgiver. Du må legge frem de opplysningene rådgiveren trenger for å kunne hjelpe deg.

Hva tilbyr vi?

NAV-kontoret kan hjelpe deg med å få oversikt over økonomien din og sette opp et budsjett. Du kan få hjelp til å

 • finne ut hvordan du kan få mindre utgifter
 • vurdere mulighetene for å øke dine inntekter
 • unngå å bruke pengene dine feil
 • kontakte og gjøre avtaler med de du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling av gjeld
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • søke gjeldsordning
 • kontakte namsmannen

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med NAV-kontoret for å avtale tid for en samtale.

Det blir enklere å gi gode råd om du tar med følgende på møtet:

 • Selvangivelse og ligning med skatteoppgjør fra siste året (fås fra Skatteetaten)
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt, eventuelt innbetalingsslipp for husleie
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på lån og kredittgjeld
 • Dokumentasjon på utgifter, for eksempel til strøm, forsikring, lege, barnehage og lignende
 • Dokumentasjon på ubetalte regninger, restanser og lignende

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Les mer om økonomisk rådgivning hos NAV.

Slik behandles dine personopplysninger

Oslo kommunes personvernerklæring for sosiale tjenester i NAV (PDF)