Til innhold
Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp

Dette kan du få hjelp til

Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har, eller ikke kan skaffe deg, tilstrekkelig inntekter til å betale for mat, husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV-kontoret i bydelen din.

Akutt sosialhjelp

Sosial og ambulant akuttjeneste behandler søknader om akutt sosialhjelp når NAV-kontor i bydel er stengt.

Krav til søker

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du

  • oppholder deg lovlig i Norge
  • bor fast i Norge
  • ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
  • ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp enten digitalt via NAV.no eller ved å sende inn søknadsskjema per post:

Søk digitalt på Nav.no

Du kan søke og levere søknaden digitalt på NAV.no
 

Skriv søknad og send inn per post eller lever på ditt NAV-kontor

1. Vedlegg som må følge med søknaden

2. Fyll ut søknadsskjema

  • Ta gjerne kontakt med NAV-kontoret før du leverer søknad. NAV-kontoret vil ofte ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.
  • Du finner skjemaet ved kontaktinformasjonen til din bydel nederst på denne siden. Du kan fylle ut skjemaet elektronisk, men ferdig utfylt skjema må skrives ut og undertegnes av deg.
  • Har du fått sosialhjelp tidligere, kan du fylle ut forenklet søknad.
     

3. Send inn søknadskjema eller lever det på ditt NAV-kontor

Last ned søknadsskjema og se kontaktinformasjon for levering av søknad: 

Søk om og kontakt oss om økonomisk sosialhjelp

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

Du får et skriftlig vedtak når søknaden din er behandlet. Dersom saksbehandlingen tar lenger enn én måned, får du et foreløpig svar.

Hvis du har akutt behov for hjelp, skal du få et raskt svar.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. I vedtaket får du også informasjon om hvordan du klager. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til NAV-kontoret som har fattet vedtaket.

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo.