Privatisteksamen

Ønsker du å jobbe som eksamensvakt?
Før hver eksamensperiode søker vi eksamensvakter og sensorer.