Aktivitetsskolen

Søk om plass på Aktivitetsskolen

Søk om plass på Aktivitetsskolen

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo må du søke om plass. Du beholder plassen på AKS til og med 4. trinn. Hvis du vil slutte før det må du si opp plassen.

Søknadsfrist

Det er løpende opptak til Aktivitetsskolen. Du kan søke om plass hele året.

Slik søker du

Ønsker du å endre timeantall ved AKS?

Mer om Aktivitetsskolen