Til innhold

Søk om plass på Aktivitetsskolen

Søk om plass på Aktivitetsskolen

For å få plass på Aktivitetsskolen i Oslo må du søke om plass.

Søknadsfrist

Det er løpende opptak til Aktivitetsskolen. Du kan søke om plass hele året.

Slik søker du

Ønsker du å endre timeantall ved AKS?

Mer om Aktivitetsskolen