Til innhold

Hva er Aktivitetsskolen (AKS)?

Aktivitetsskolen er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier.

Elever som kan gå på AKS

  • Elever 1. til 4. trinn
  • Elever med særskilte behov til og med 7. trinn

Om AKS

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.

Hvem som jobber ved Aktivitetsskolen, og hvilke aktiviteter skolen tilbyr kan du lese om på den enkelte skoleside. Gå til skoleoversikt.

Mer informasjon om Aktivitetsskolen