Hva er Aktivitetsskolen (AKS)?

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier. AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO).

Elever som kan gå på AKS

  • Elever 1. til 4. trinn
  • Elever med særskilte behov til og med 7. trinn

Hvem kan gå på Aktivitetsskolen?

Barn 1. til 4. klasse kan gå på Aktivitetsskolen. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass 5. -7. trinn.

Hva gjør barna på AKS?

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gi rom for fysisk aktivitet og lek.

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen, forskrift for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen.

Hvem som jobber ved Aktivitetsskolen, hvilke aktiviteter som tilbys, åpningstider og planer kan du lese om på den enkelte skolenettside. Gå til skoleoversikt.

Mer informasjon om Aktivitetsskolen