Tilsynsresultater

Inndragninger av bevillinger

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Ved brudd på alkohollovgivningen tildeles prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested får 12 prikker eller flere i løpet av to år, mister de bevillingen i minimum en uke. Her er en oversikt over hvor mange prikker som tildeles ved ulike brudd.

Ved grove overtredelser kan kommunen inndra salgs- eller skjenkebevillingen ut bevillingsperioden eller tilbakekalle serveringsbevillingen, for eksempel hvis kravet til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt.

I spesielle tilfeller kan vi suspendere en serveringsbevilling. Da må stedet stoppe skjenkingen med en gang.

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2020:
Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Star Gate, Grønland 2Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av økonomisk vandel.
U’mamy, Ullevålsveien 4Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av økonomisk vandel.

 

Tidligere år