Inndragninger av bevillinger

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Ved brudd på alkohollovgivningen tildeles prikker. Hvis et salgs- eller skjenkested får 12 prikker eller flere i løpet av to år, mister de bevillingen i minimum en uke. Her er en oversikt over hvor mange prikker som tildeles ved ulike brudd.

Ved grove overtredelser kan kommunen inndra salgs- eller skjenkebevillingen ut bevillingsperioden eller tilbakekalle serveringsbevillingen, for eksempel hvis kravet til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt.

I spesielle tilfeller kan vi suspendere en serveringsbevilling. Da må stedet stoppe skjenkingen med en gang.

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2024
Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Lille Saigon, Sandakerveien 102DSkjenkebevilling9 dagerKomplett omsetningsoppgave ikke levert innen fastsatte frister gjentatte ganger.
Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2023
Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Babbo Collective, Øvrefoss 4Skjenkebevilling10 dagerUforsvarlig drift
Asadi, Mandalls gate 4BServeringsbevillingUt periodenØkonomisk vandel
AHO-puben, Maridalsveien 29Skjenkebevilling10 dagerUforsvarlig drift
Tiffani cafe, Behrens gate 2Skjenkebevilling7 dagerFlere brudd på skjenketiden

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2022

Frognermat, Frognerveien 42

Salgsbevilling inndratt ut bevillingsperioden grunnet økonomisk vandel.

Tidligere år