Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2020

Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2020:
Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Star Gate, Grønland 2Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av økonomisk vandel.
U’mamy, Ullevålsveien 4Serverings- og skjenkebevillingUt bevillingsperiodenServeringsbevillingen er tilbakekalt og skjenkebevillingen er inndratt på grunn av økonomisk vandel.