Tilsynsresultater

Her kan du se hvilke skjenkesteder, foodtrucks og dagligvarebutikker som har fått avslag på søknad om bevilling og hvilke steder som har mistet bevillingen.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.