Tilsynsresultater

Her kan du se hvilke skjenkesteder, foodtrucks og dagligvarebutikker som har fått avslag på søknad om bevilling og hvilke steder som har mistet bevillingen.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.