Kontroll av salg, servering og skjenking

Tilsynsresultater

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Her kan du se hvilke butikker og restauranter som har fått avslag på søknad om bevilling og hvilke steder som har mistet bevillingen.