Avslag på søknad om bevilling

Det er ikke alle søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling som blir innvilget. Her finner du informasjon om hvorfor.

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven og serveringsloven stiller blant annet krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Det er flere som må vandelsvurderes: Bevillingssøker (selskapet) med eventuelle bakenforliggende eiere, daglig leder og eventuelt styrer og stedfortreder ved stedet og daglig leder og styreleder i bevillingsselskapet.
Næringsetaten vandelsvurderer forhold som ligger inntil fem år tilbake i tid for serveringsbevilling, og inntil ti år tilbake i tid for salgs- og skjenkebevilling.

De vanligste årsakene til avslag

  • manglende innlevering av mva-oppgaver og terminoppgaver for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • manglende innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
  • store restanser på restskatt
  • manglende innlevering av selvangivelser
  • regnskaps­overtredelser som gjerne avdekkes gjennom bokettersyn
  • manglende fortløpende registrering av kontantomsetning
  • forsettlig overtredelse av alkoholloven § 1-10, dvs salg eller skjenking uten gyldig bevilling
  • ordensmessige forhold ved stedet, for eksempel støy, uro og bråk
  • andre brudd på alkoholloven, for eksempel overskjenking og skjenking til mindreårige


Disse stedene har fått avslag

Disse stedene har fått avslag på søknad om ordinær serverings-, salgs eller skjenkebevilling (ikke etter skifte i ledelse, uteservering, utvidet tid med mer):

Steder som har fått avslag i 2023
Navn på stedType bevillingDatoÅrsak
Stiftelsen Galtruds legat, Rosenborggata 3Salgsbevilling19.10.2023Manglende dokumentasjon
Vinglede, Linjeveien 72BServerings- og skjenkebevilling19.10.2023Manglende dokumentasjon
Kværner bakeri og pizza, Konows gate 77Serverings- og skjenkebevilling20.09.2023Manglende dokumentasjon
Verse gallery, Pilestredet 41Servering- og skjenkebevilling08.09.2023Manglende dokumentasjon
Mix Romsås, Romsås senter 1Skjenkebevilling06.09.2023Manglende dokumentasjon
Orient restaurant, Trondheimsveien 4AServeringsbevilling01.09.2023Manglende dokumentasjon
Oslo (foodtruck)Serveringsbevilling31.08.2023Manglende dokumentasjon
Craft Coffe House, Grønlandsleiret 18ASkjenkebevbilling25.08.2023Manglende dokumentasjon
Babbo Collective Øvrefoss, Øvrefoss 4Serverings- og skjenkebevilling ute14.08.2023Har ikke leieavtale for utearealet
Møllers, Mariboes gate 9Serverings- og skjenkebevilling11.08.2023Økonomisk vandel
Foodtruck Grønland, Smalgangen 49Serveringsbevilling09.08.2023Manglende dokumentasjon
Kylling og pizza, Majorstuveien 34Skjenkebevilling25.07.2023Manglende dokumentasjon
Nimbu, RostockgataServerings- og skjenkebevilling11.07.2023Manglende dokumentasjon
Oslo (foodtruck)Serveringsbevilling04.07.2023Manglende dokumentasjon
Duc House, Hammersborggata 9Serverings- og skjenkebevilling26.06.2023Økonomisk vandel
Encore Norge, Pilestredet 75CServeringsbevilling01.06.2023Manglende dokumentasjon
Paradise bar, Hesselbergs gate 1CSkjenkebevilling01.06.2023Manglende dokumentasjon
Pasta Boxxx, Huitfeldts gate 12Serveringsbevilling01.06.2023Manglende dokumentasjon
Oslo klatresenter, Olaf Helsets vei 5Skjenkebevilling11.05.2023Manglende dokumentasjon
Oslo Håndverksdestilleri, Nils Hansens vei 12Salgsbevilling08.05.2023Manglende dokumentasjon
Mini Bazar, Grønland 18Serveringsbevilling14.04.2023Manglende dokumentasjon
Pilestredet parkservering, Pilestredet park 18Serverings- og skjenkebevilling13.04.2023Manglende dokumentasjon
Oasis restaurant og bar, Maridalsveien 21Skjenkebevilling30.03.2023Manglende dokumentasjon
Rema 1000 Storgata, Storgata 22Salgsbevilling13.03.2023Manglende dokumentasjon
Talia dagligvare, Westye Egebergs gate 2ASalgsbevilling03.03.2023Manglende dokumentasjon
Troys Majorstua, Hegdehaugsveien 36Serveringsbevilling27.01.20203Manglende dokumentasjon
Troys Grünerløkka, Helgesens gate 16Serveringsbevilling27.01.2023Manglende dokumentasjon
Jad Market, Christies gate 19ESalgsbevilling19.01.2023Manglende dokumentasjon
Nærbutikken 2, Herman Foss' gate 8ASalgsbevilling03.01.2023Økonomisk vandel

Avslag fra tidligere år