Avslag på søknad om bevilling

Det er ikke alle søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling som blir innvilget. Her finner du informasjon om hvorfor.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven og serveringsloven stiller blant annet krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Det er flere som må vandelsvurderes: Bevillingssøker (selskapet) med eventuelle bakenforliggende eiere, daglig leder og eventuelt styrer og stedfortreder ved stedet og daglig leder og styreleder i bevillingsselskapet.
Næringsetaten vandelsvurderer forhold som ligger inntil fem år tilbake i tid for serveringsbevilling, og inntil ti år tilbake i tid for salgs- og skjenkebevilling.

De vanligste årsakene til avslag

  • manglende innlevering av mva-oppgaver og terminoppgaver for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • manglende innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
  • store restanser på restskatt
  • manglende innlevering av selvangivelser
  • regnskaps­overtredelser som gjerne avdekkes gjennom bokettersyn
  • manglende fortløpende registrering av kontantomsetning
  • forsettlig overtredelse av alkoholloven § 1-10, dvs salg eller skjenking uten gyldig bevilling
  • ordensmessige forhold ved stedet, for eksempel støy, uro og bråk
  • andre brudd på alkoholloven, for eksempel overskjenking og skjenking til mindreårige


Disse stedene har fått avslag

Disse stedene har fått avslag på søknad om ordinær serverings-, salgs eller skjenkebevilling (ikke etter skifte i ledelse, uteservering, utvidet tid med mer):

Steder som har fått avslag i 2024
Navn på stedType bevillingDatoÅrsak
Deli de Luca, BogstadveienServeringsbevilling23.05.2024Manglende dokumentasjon
Ko baguette, Nordahl Bruns gate 19Serveringsbevilling21.05.2024Manglende dokumentasjon
Paper and Tea, Prinsens gate 22Serveringsbevilling07.05.2024Manglende dokumentasjon
Pan by Bread N Butter, Sandakerveien 101BServeringsbevilling29.04.2024Økonomisk vandel
Sushibrødrene på Ryen, Sandstuveien 70Skjenkebevilling10.04.2024Manglende dokumentasjon
Osake, Holmliaveien 75Serveringebevilling08.03.2024Manglende dokumentasjon
NIO House Oslo, Karl Johans gate 33ASkjenkebevilling
27.02.2024
Skjenkebevilling gis ikke til butikker
Oslo K, Freserveien 1Serverings- og skjenkebevilling26.02.2024Manglende dokumentasjon
Sri Lankan Street food (foodtruck)Serveeringsbevilling21.02.2023Manglende dokumentasjon
Momona klubb, Osterhaugs gate 7BServerings- og skjenkebevilling05.02.2024Manglende dokumentasjon
Rolf Børresen, Gøteborggata 10AServeringsbevilling02.02.2024Manglende dokumentasjon
Farrah´s kitchenServeringsbevilling05.01.2024Manglende dokumentasjon
Spicy Grill, Raschs vei 42Serveringsbevilling03.01.2024Manglende dokumentasjon
Food go Pham, Mikrobølgen 27Salgsbevilling02.01.2024Økonomisk vandel

Avslag fra tidligere år