Tilsynsresultater

Avslag på søknad om bevilling

Full skjenkestopp i Oslo

Det er full skjenkestopp i Oslo som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder foreløpig til og med 21. januar 2021. Fordelingen av ekstra statlige midler til serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo kommune er nå klar.

Det er ikke alle søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling som blir innvilget. Her finner du informasjon om hvorfor.

Krav til vandel

Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel. Alkoholloven og serveringsloven stiller blant annet krav om at bevillingshaver skal ha uklanderlig vandel i henhold til alkohollovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

Det er flere som må vandelsvurderes: Bevillingssøker (selskapet) med eventuelle bakenforliggende eiere, daglig leder og eventuelt styrer og stedfortreder ved stedet og daglig leder og styreleder i bevillingsselskapet.
Næringsetaten vandelsvurderer forhold som ligger inntil fem år tilbake i tid for  serveringsbevilling, og inntil ti år tilbake i tid for salgs- og skjenkebevilling.
 

De vanligste årsakene til avslag

  • manglende innlevering av mva-oppgaver og terminoppgaver for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • manglende innbetaling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk
  • store restanser på restskatt
  • manglende innlevering av selvangivelser
  • regnskaps­overtredelser som gjerne avdekkes gjennom bokettersyn
  • manglende fortløpende registrering av kontantomsetning
  • forsettlig overtredelse av alkoholloven § 1-10, dvs salg eller skjenking uten gyldig bevilling
  • ordensmessige forhold ved stedet, for eksempel støy, uro og bråk
  • andre brudd på alkoholloven, for eksempel overskjenking og skjenking til mindreårige


Disse stedene har fått avslag 

Disse stedene har fått avslag på søknad om ordinær serverings-, salgs eller skjenkebevilling (ikke etter skifte i ledelse, uteservering, utvidet tid med mer):

Steder som har fått avslag i 2020
Navn på stedType bevillingDatoÅrsak
Katt Candy Lee, Dronningens gate 30Serverings- og skjenkebevilling15.12.2020Manglende dokumentasjon
Kampen omsorg+, Brinken 35Serveringsbevilling09.12.2020Manglende dokumentasjon
Orient House, Storgata 13Skjenkebevilling20.11.2020Manglende dokumentasjon
Elis kjøkken, Christies gate 24B Serveringsbevilling12.11.2020Manglende dokumentasjon
Mobile pizza (foodtruck), Framnesveien 6B Serveringsbevilling14.10.2020Manglende dokumentasjon
La Finquita, Sinsenveien 8Salgsbevilling08.10.2020Manglende dokumentasjon
Villa Import. Gladengveien 20Salgsbevilling07.10.2020Manglende dokumentasjon
Sorgenfri, Sorgenfrigata 16 AServerings- og skjenkebevilling28.09.2020Manglende dokumentasjon
American burger, Brageveien 2BServeringsbevilling18.09.2020Manglende dokumentasjon
Ibsen Scene, Hammersborggata 19Skjenkebevilling18.08.2020Trafikale forhold ved stedet
Gamlebyen sportsbar, Schweigaardds gate 50 AServering- og skjenkebevilling14.08.2020Det ble gitt feil opplysninger i søknadsprosessen
Carminito, Torshovgata 1Serveringsbevilling14.08.2020Økonomisk vandel
Japan sushi, Sørkedalsveien 3 AServeringsbevilling12.08.2020Økonomisk vandel
Banadir restaurant, Motzfeldts gate 1Serveringsbevilling11.08.2020Det ble gitt feil opplysninger i søknadsprosessen
Cafe Hyggelig, Ammerudveien 21Serveringsbevilling06.08.2020Økonomisk vandel
Godt innafor, Skovveien 1Serverings- og skjenkebevilling24.07.2020Manglende dokumentasjon
Club Albertine, Christian Kroghs gate 2Skjenkebevilling09.07.2020Høringsuttalelse fra politiet
Vulkana (spabåt)Serverings- og skjenkebevilling06.07.2020Manglende dokumentasjon
Oslo klatresenter, Olaf Helsets vei 5Skjenkebevilling26.05.2020Det gis ikke skjenkebevilling til klatresentre
New Flavours of India, Sørengkaia 69Skjenkebevilling25.03.2020Manglende dokumentasjon
Lilleborgmat, Ivan Bjørndals gate 32Salgsbevilling25.02.2020Manglende dokumentasjon
We work Fjordalleen, Fjordalleen 16Skjenkebevilling03.02.2020Skjenkebevilling gis ikke til kontorfellesskap
We work Tjuvholmen, Tjuvholmen alle 1-5Skjenkebevilling03.02.2020Skjenkebevilling gis ikke til kontorfellesskap
Bunnpris, Tøyengata 2Salgsbevilling20.01.2020Økonomisk vandel
Gazawetna, Storgata 24Skjenkebevilling09.01.2020Manglende dokumentasjon