Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2023

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Navn på stedType bevillingTidÅrsak
Babbo Collective, Øvrefoss 4Skjenkebevilling10 dagerUforsvarlig drift
Asadi, Mandalls gate 4BServeringsbevillingUt periodenØkonomisk vandel
AHO-puben, Maridalsveien 29Skjenkebevilling10 dagerUforsvarlig drift
Tiffani cafe, Behrens gate 2Skjenkebevilling7 dagerFlere brudd på skjenketiden