Oversikt over steder som har fått inndratt bevillingen i 2022

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Frognermat, Frognerveien 42

Salgsbevilling inndratt ut bevillingsperioden grunnet økonomisk vandel.