Hvorfor har vi brukerråd?

Oslo kommune har fem sentrale brukerråd. Formålet med rådene er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i kommunen.

Rådene er rådgivende overfor byrådet og bystyret. Rådene har rett til å uttale seg i aktuelle saker og kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådenes møter er åpne for publikum.

Oslo kommunes organisasjonskart viser rådene sin plassering i kommunen.

Oslo har lang tradisjon og praksis med egne brukerråd, siden tidlig på 80-tallet. Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet oppnevnes av bystyret. De to andre rådene oppnevnes av byrådet. Rådenes funksjonstid følger kommunevalgperioden.

Her finner du informasjon om de enkelte brukerrådene, som kontaktinformasjon, medlemmer, møtekalender, referater og høringsnotater.

Brukerrådene i Oslo kommune