Sentralt ungdomsråd

Sentralt ungdomsråd er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår ungdom.

Om rådet

Rådet er oppnevnt av bystyret, og representerer ungdomsrådene i de forskjellige bydelene.

Rådet følger opp de prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte, i tillegg til å fremme unges interesser og arbeide for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens barn og unge.

Sentralt ungdomsråd (SUR) består av én representant og to vararepresentanter fra hvert av de 15 lokale ungdomsrådene i Oslo.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ der ungdom får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. SUR ble opprettet som en prøveordning i 2005 etter ønske fra Ungdommens bystyremøte i Oslo. Bystyret vedtok at rådet skulle få permanent status i 2008, og i 2019 ble ungdomsråd lovpålagt i alle fylker og kommuner etter endring i kommuneloven.

SUR ligger under byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet. UngMed har sekretariatsfunksjonen til organet, på oppdrag fra Oslo kommune.

Medlemmer

Leder: Sania Aliza Shabir (Bydel Østensjø)
Nestleder: Sandra Kind (Bydel Nordstrand)

Medlemmer og varamedlemmer for perioden 2024 – 2025

Møter

Rådets møter er åpne for publikum, men av praktiske grunner bør rådssekretær Emilie Geist kontaktes på forhånd. Send e-post til emilie@ungorg.no.

Møtene avholdes normalt i rådhusets møteromssenter.

Møteplan første halvår 2024

  • Tirsdag 6. februar kl. 16:30-20:00 (Konstituerende møte)
  • Tirsdag 13. februar kl. 16:30-20:00
  • Søndag 15. mars kl. 13:00-18:00
  • Tirsdag 9. april kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 14. mai kl. 16:30-20:00
  • Tirsdag 4. juni kl. 16:30-20:00

Referater

Referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra sentralt ungdomsråd

Årsmeldinger

Årsmelding Sentralt ungdomsråd 2023 (PDF)

Reglement

Reglement for Sentralt ungdomsråd (PDF, einnsyn.no)

Kontakt oss

Emilie Geist og Ragni Flagstad
E-post

Kontakt

Alle henvendelser tas via sekretær.

Telefon
24 14 98 30
E-post
sur@ungorg.no
Besøksadresse:
Møllergata 3D
0179 OSLO