Møtereferater fra sentralt ungdomsråd

Ønsker du referater fra tidligere møter, ta kontakt med rådssekretær Emilie Geist på e-post emilie@ungorg.no.