Utvalget for flerkulturelle minoriteter

Utvalget er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker om det flerkulturelle Oslo – innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Om utvalget

Rådet for flerkulturelle minoriteter heter nå Utvalget for flerkulturelle minoriteter. Endringene skyldes en revidering av kommuneloven i juni 2023. Hvor utvalget for flerkulturelle minoriteter er hjemlet i kommuneloven §5-7.

Utvalget for flerkulturelle minoriteter gir innspill og råd til byrådet og bystyret i saker som er viktige for Oslos innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk.

Utvalget er valgt av bystyre og består av engasjerte innbyggere foreslått fra ulike organisasjoner, politiske partier og fra åpne miljøer.

Medlemmene skal være et talerør for innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk som bor i Oslo. De er personlig oppnevnt og representerer ikke sine organisasjoner eller politiske partier.

Medlemmer

Utvalgets leder: Ann Elise Finbog
Utvalgets nestleder: Mai Vo

Medlemmer og varamedlemmer, 2024–2027

Møter

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.

Møtedatoer 2024

  • 13. 2. 2024
  • 19. 3. 2024
  • 16. 4. 2024
  • 14. 5. 2024
  • 11. 6. 2024
  • 27. 8. 2024
  • 24. 9. 2024
  • 22. 10. 2024
  • 19. 11. 2024
  • 12. 12. 2024

Alle møter holdes på Oslo rådhus fra kl. 17:00-19:30. Møtene er åpne for publikum. Ta kontakt med utvalgets sekretær hvis du ønsker å komme.

Referater fra utvalgsmøtene

Høringssvar og andre uttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra utvalget

Årsmeldinger

Regelverk og veiledere

Om brukerrådene i Oslo kommune

Kontakt oss

Aida Kreso
Utvalgssekretær
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
aida.kreso@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Utvalget for flerkulturelle minoriteter
0037
Besøksadresse:
Oslo rådhus
0037 Oslo