Møtereferater fra rådet for flerkulturelle minoriteter

Ønsker du referater fra tidligere møter, ta kontakt med rådssekretær Aida Kreso på e-post: aida.kreso@byr.oslo.kommune.no.