Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser er et rådgivende organ for byråd og bystyret i saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

Om rådet

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser. Saker skal forelegges rådet av byrådet og bystyret.

Det skal etableres rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at rådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.

Medlemmer

Rådets leder: Karl Haakon Sævold
Rådets nestleder: Sadia J. Iqbal
Medlemmer og varamedlemmer (2024 – 2027)

Arbeidsprogram

Arbeidsprogram for 2021 - 2023

Følg oss på Facebook

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser på Facebook

Representanter til eksterne råd og utvalg

Brukerråd Ruter/TT:

  • Jan Halvard Relbe-Moe
  • (vara: Rina Wesenberg)

Brukerutvalget for byggeprosjekter i Sykehjemsetaten:

  • Sonja Myhre Holten
  • (vara: Tor Andreas Bremnes)

Brukerråd elevtransport:

  • Jan Halvard Relbe-Moe
  • (vara: Anne Lau Revil)

Tilgjengelighetsprosjektet, Oslobygg KF:

  • Else-Berit Momrak (fra rådets sekretariat)
  • (vara: Torleif Støylen)

Jury for OXLO-prisen:

  • Sadia J. Iqbal

Møter

Tirsdag 05.03.24 kl. 17.00 – 20.00
Tirsdag 09.04.24 kl. 17.00 – 20.00
Tirsdag 07.05.24 kl. 17.00 – 20.00
Torsdag 06.06.24 kl. 17.00 – 20.00

Rådet holder rådsmøter ca. en gang per måned. Møtene er åpne for publikum.
Ta kontakt rådssekretær for informasjon.

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater fra rådsmøtene

Høringsuttalelser

Høringssvar og andre uttalelser fra fra rådet

Årsmeldinger

Regelverk og veiledere

Kontakt oss

Rådssekretær
Eli Anne Kjølberg
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav Vs gt. 4
0161 OSLO