Medlemmer i rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Medlemmer med varamedlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser, 2024 – 2027.

Medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner

 • Unni Fauskrud, Norges Blindeforbund i Oslo

Vara: Silje Solvang, Norges Blindeforbund i Oslo

 • Torleif Støylen, Mental Helse Oslo

Vara: Helge Hjort, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Anne Lau Revil, Oslo MS-forening

Vara: Aina Bråten, Dysleksi Oslo

 • Sadia Jabeen Iqbal, Norges Handikapforbund Oslo

Vara: Eva Catharina Wesenberg, Norges Handikapforbund Oslo

 • Mona Olsen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oslo

Vara: Berit Ovesen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oslo

Medlemmer med kompetanse og spesiell innsikt i funksjonshemmedes stilling i samfunnet

 • Paal Haavorsen, Arbeid og inkludering i NHO

Vara: Rune Halvorsen, OsloMet

 • Jannike S. Vedeler, OsloMet

Vara: Rania Jalal Al-Nahi, Akershus universitetssykehus

Politiske medlemmer

 • Karl Haakon Sævold (H)

Vara: Stig-Erling Brodal (FrP)

 • Sonja Myhre Holten (V)

Vara: Andreas Lindrupsen (R)

 • Tor Andreas Bremnes (A)

Vara: Ihna Stallemo (H)

 • Eivind Digranes (SV)

Vara: Guro Helene Bondevik (Sentrum)

 • Jan Halvard Relbe-Moe (KrF)

Vara: Ute Ergül (MDG)