Byråd for miljø og samferdsel

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for miljø og samferdsel

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er miljø- og samferdselsbyråd.

Politisk ledelse

Byråd

Lan Marie Berg (MDG)
Telefon forværelse: 971 55 587/23 46 16 22

Byrådssekretærer

Morten Nordskag (MDG)
Mobil: 901 80 027
E-post: 
morten.nordskag@oslo.kommune.no

Sindre Buchanan (MDG)
Mobil: 922 92 525
E-post: sindre.buchanan@oslo.kommune.no

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 984 76 040
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no 

Administrasjon

Kommunaldirektør

Inger-Anne Ravlum
Telefon forværelse: 23 46 16 22 
Mobil forværelse: 971 55 587
E-post: inger-anne.ravlum@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristin Stormo, Tuva Otterlei Blikom og Tor Audun Gram
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 904 71 999
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av:

Underliggende virksomheter

Kollektivselskapene: