Byråd for miljø og samferdsel

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for miljø og samferdsel

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø- og samferdsel.

Politisk ledelse

Byråd

Sirin Hellvin Stav (MDG)
Telefon forværelse: 97 15 55 87/23 46 16 22

Byrådssekretær

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 98 47 60 40
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Martin Nielsen (MDG)
Mobil: 45 72 46 05
E-post: martin.nielsen@oslo.kommune.no

Byrådssekretær

Jenny Kosberg Skagestad (MDG)
Mobil: 92 61 09 95

E-post: Jenny.skagestad@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Inger-Anne Ravlum
Telefon forværelse: 23 46 16 22 
Mobil forværelse: 97 15 55 87
E-post: inger-anne.ravlum@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristin Stormo og Tor Audun Gram
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 90 47 19 99
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av:

Underliggende virksomheter

Aksjeselskaper: