Byråd for miljø og samferdsel

Marit Kristine Vea (V) er byråd for miljø og samferdsel.

Om byråden

Byråd Marit Vea har det politiske ansvaret i Oslo for samferdsel, klimatiltak, parker og friområder, kommunale veier, naturforvaltning, vann og avløp, renovasjon og brann- og redningstjenestene.

Kort biografi Marit Kristine Vea

Politisk ledelse

Byråd

Marit Kristine Vea (V)

Byrådssekretærer

Audun Bonde (V)
Telefon: 47 27 09 05
E-post: audun.bonde@oslo.kommune.no

Martha Grønning (V)
Telefon: 45 48 02 99
E-post: martha.gronning@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Inger-Anne Ravlum
Telefon forværelse: 23 46 16 22
Mobil forværelse: 97 15 55 87
E-post: inger-anne.ravlum@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristin Stormo og Tor Audun Gram
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 90 47 19 99
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Ansvarsområder

Byråden har ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av:

Underliggende virksomheter

Aksjeselskaper:

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO