Byråd for miljø og samferdsel

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø- og samferdsel.

Politisk ledelse

Byråd

Sirin Hellvin Stav (MDG)
Telefon forværelse: 97 15 55 87/23 46 16 22

Byrådssekretærer

Stian Bjørnøy (MDG)
Mobil: 98 47 60 40
E-post: stian.bjornoy@oslo.kommune.no

Sindre Buchanan (MDG)
Mobil: 92 29 25 25
E-post: sindre.buchanan@byr.oslo.kommune.no

Martin Nielsen (MDG)
Mobil: 45 72 46 05
E-post: martin.nielsen@oslo.kommune.no

Jenny Kosberg Skagestad (MDG)
Mobil: 92 61 09 95
E-post: jenny.skagestad@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Inger-Anne Ravlum
Telefon forværelse: 23 46 16 22
Mobil forværelse: 97 15 55 87
E-post: inger-anne.ravlum@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt

Kristin Stormo og Tor Audun Gram
Pressetelefon (i vanlig arbeidstid): 90 47 19 99
E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Byrådsavdelingens ansvarsområder

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av:

Underliggende virksomheter

Aksjeselskaper:

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO
Besøksadresse:
Rådhuset, Rådhusplassen 1
0037 OSLO