Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Kulturprofilstipend

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv, og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Du kan søke om maks 75 000 kroner.

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Det søkes da om stipend som skal brukes det påfølgende år.

Kriterier for å søke

Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til nyskapende scenekunstprosjekter for barn og unge. 

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer som har folkeregisteret adresse i Oslo kommune
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Kulturprofilstipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men alle deltakerne må søke stipend til seg selv.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål

Tidligere tildelinger

Tildelinger av Kulturprofilstipend for 2019 (PDF 0,1MB)

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Slik søker du Kulturprofilstipend

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Elektronisk søknadsskjema for kulturprofilstipend.

  Søknadskjema gir deg veiledning underveis. Alle spørsmål må besvares.

 • 2Last opp vedlegg
  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan

  Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon. Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes inn til: Kulturetaten, postboks 1453 Vika, 0116 Oslo .

 • 3Send inn søknad

  Når du har fylt ut søknaden og lagt ved alle vedlegg sender du søknaden inn. Det gjøres i det elektroniske søknadsskjema. 

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt
 • 2Søknadene behandles

  Fordeling av midlene bestemmes i november/desember. Søker får beskjed om utfallet på e-post. 

 • 3Utbetaling av stipend
  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift. Skatte- og merverdiavgiftsattest skaffes via Altinn.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra etaten. Klagen sendes til Kulturetaten.

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon


Kulturetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post:

Besøksadresse
Storgata 25, 0184 OSLO

Har du spørsmål om tilskuddet?

Geir Rege
Mobil: 926 43 856
E-post:

Skal du sende klage på e-post sender du klagen til stipend@kul.oslo.kommune.no.