Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling

Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort til stipendet

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og at Oslokunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder. Maksimal søknadssum er 75 000 kroner.

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere som er invitert av kunst/kulturinstitusjon i utlandet. Stipendet kan og søkes av utenlandske kunstnere som er invitert av institusjon i Oslo.
 • Det må foreligge en formell invitasjon fra kunst/kulturinstitusjon om opphold.
 • Stipend gis ikke som erstatning eller supplement til annen studiefinansiering.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men alle deltakerne må søke stipend til seg selv.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker stipend til internasjonal kunstnerutveksling, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Stipend til internasjonal kunstnerutveksling for 2019 (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

 

Slik søker du stipend til internasjonal kunstnerutveksling

 • 1Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for stipend til internasjonal kunstnerutveksling finner du her.

  Vårt elektroniske søknadsskjema som gir deg veiledning underveis.

 • 2Legg ved vedlegg

  Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan

  Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon. Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes inn til: Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Tildeling av tilskudd

  Fordeling av midlene bestemmes i november/desember. Søker får beskjed om utfallet på e-post. 

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt tilskuddet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til stipend@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.