Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Etableringsstipend

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort om stipendet

Stipendet kan kun tildeles én gang. Du kan søke om milder opp til 100.000 kroner.

Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og stipendet ytes under forutsetning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. 

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer som har folkeregisteret adresse i Oslo kommune
 • Stipendet kan gis til søkere mellom 22-35 år.
 • Stipend gis ikke som erstatning eller supplement til studiefinansiering.
 • Søker kan ikke motta støtte fra Statens lånekasse for utdanning i det året søknaden gjelder for.
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Etableringsstipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men alle deltakerne må søke stipend til seg selv.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Etableringsstipend for 2019 (PDF 0,3 MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

 

Slik søker du Etableringsstipend

 • 1Fyll ut søknaden

  Søknadsskjema for tilskudd til Etableringsstipend finner du her.

  Vårt elektroniske søknadsskjema som gir deg veiledning underveis.

 • 2Legg ved vedlegg

  Søknaden skal inneholde:

  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan

  Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon.

  Fysisk materiale (cd-er, bøker eller liknende) kan sendes inn til:

  Kulturetaten
  Postboks 1453 Vika
  0116 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Tildeling av stipend

  Fordeling av midlene bestemmes i november/desember. Søker få beskjed om utfallet på e-post. 

 • 3Utbetalingsanmodning og attest


  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til stipend@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.