Tilskudd, legater og stipend

Kulturprofilstipend

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Det søkes da om stipend som skal brukes det påfølgende år.

Kriterier for å søke

Kulturprofilstipendet går til et særskilt kulturpolitisk satsingsområde som fastsettes årlig av Byråd for kultur, idrett og frivillighet. Årets kulturprofilstipend skal gå til Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Kulturprofilstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om kulturprofilstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad. 
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Søknadsbeløp

Du kan søke om midler på mellom 30 000 og 75 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets relevans i forhold til årets satsningsområde: Oslo som arena for scenekunst, med særlig vekt på nyskapende prosjekter rettet mot barn og unge.
 • Prosjektets kvalitet
 • Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
 • Relevans for Oslos befolkning

Forskrift og retningslinjer

Tidligere tildelinger

Tildelinger av Kulturprofilstipend for 2020 (PDF 0,2MB)

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet senest 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Slik søker du Kulturprofilstipend

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Du får en bekreftelse når vi har mottatt søknaden.

 • 2Tildeling

  Vedtaket blir fattet i november, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet

 • 3Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon


Kulturetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post:

Besøksadresse
Storgata 25, 0184 OSLO

Har du spørsmål om tilskuddet?

Geir Rege
E-post:

Skal du sende klage på e-post sender du klagen til postmottak@kul.oslo.kommune.no.