Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Diversestipend

Stipend til kunst- og kulturformål

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september hvert år. Stipendet må brukes påfølgende år. 

Kort om tilskuddet

Diversestipend er én av seks stipendkategorier i Oslo kommunes stipendordning til kunst- og kulturformål. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv. Mottaker av stipendet må sørge for at den kunstneriske aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Diversestipendet skal gå til produksjon, arbeid, studie, materialer, reise og lignende.  Du kan maksimalt søke om 100 000 kroner.

Kriterier for å søke

 • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og forskere innen alle kunstformer som har folkeregisteret adresse i Oslo kommune.
 • Det er kun anledning til å søke på én stipendtype per år/søknadsrunde. Hvis du søker Diversestipend, kan du ikke søke noen av de andre stipendkategoriene.
 • Kunstnergrupper som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
 • Som hovedregel kan bare enkeltpersoner søke og motta stipend. Det er ikke anledning til å søke til- eller på vegne av andre. Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter og kunstnergrupper, men man må søke stipend på vegne av seg selv.

Stipend gis ikke som erstatning, eller supplement, til studiefinansiering.

Forskrift

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål.

Krav om rapportering

Du må levere rapport og regnskap for bruken av stipendet innen 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Diversestipend for 2019 (PDF 0,5MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
Telefon: 926 43 856
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du om stipend til kunst- og kulturformål

 • 1Fyll ut søknadsskjema
 • 2Last opp vedlegg
  • Beskrivelse av hvordan tiltaket skal komme Oslos innbyggere til gode
  • CV med fullstendig oversikt over utdannelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Tidsplan
  • Dokumentasjon på kunstnerisk- og/eller vitenskapelig produksjon.
    

  Fysisk materiale (cd-er, bøker el.) kan sendes til: 

  Kulturetaten
  Postboks 1453 Vika
  0116 Oslo

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 • 2Fordeling av midler

  Fordeling av midlene er klart i november/desember. Søker får beskjed om utfallet på e-post.

 • 3Utbetalingsanmodning og attest

  For å få utbetalt stipendet må du sende inn utfylt utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra etaten. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post stipend@kul.oslo.kommune.no.