Talentstipend

Frist for å søke

Søknadsfristen er 16. september (kl 23.59). Det kan normalt søkes for stipendprosjekter i 2025.

Kort om stipendet

Stipendet retter seg mot unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 år.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Talentstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Unge kunstnertalenter fra 18 til 26 år ved søknadsfristen kan søke om talentstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad.
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2025.

Søknadsbeløp

Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 50 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets utviklingspotensial for søkeren
 • Prosjektets rekrutteringspotensial tillegges avgjørende vekt
 • Virksomheten kommer andre til gode
 • Prosjektet finner i sin helhet sted i Oslo

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet senest 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent for 2024 (PDF)
Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent for 2023 (PDF)
Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent for 2022 (PDF)
Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent for 2021 (PDF)

Kontaktinformasjon

Jakob Jones
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du talentstipend

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten vil ikke bli offentliggjort, men kun brukes som et ledd i vurderingen. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. Fyll ut og send inn søknad

  Lenke til søknadsskjema legges ut rundt 1. august

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du får en bekreftelse når vi har mottatt søknaden.

 2. Tildeling av stipend

  Du vil få skriftlig beskjed om utfallet i løpet av desember.

 3. Utbetaling

  Stipendet vil bli utbetalt i begynnelsen av 2024 til kontonummeret oppgitt i søknaden. Det er en forutsetning at attesten for skatt- og merverdiavgift er innsendt og godkjent med søknaden.

  For tilskuddsmottakere som har søkt på vegne av foretak, foreninger eller lignende, vil tilskuddet bli utbetalt til kontonummeret registrert på Oslo kommunes nettsider. Kontonummeret registreres her: http://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/innlogget/kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss.