Talentstipend

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september.

Kort om stipendet

Stipendet retter seg mot unge kunstnertalenter mellom 18 og 26 år.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Talentstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Unge kunstnertalenter fra 18 til 26 år ved søknadsfristen kan søke om talentstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad. 
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Søknadsbeløp

Du kan søke om midler på mellom 10 000 og 25 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets utviklingspotensial for søkeren
 • Prosjektets rekrutteringspotensial tillegges avgjørende vekt
 • Virksomheten kommer andre til gode
 • Prosjektet finner i sin helhet sted i Oslo

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet senest 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildeling av Stipend til unge kunstnertalent for 2021 (PDF 0,2MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du talentstipend

 1. 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
 2. 2Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du får en bekreftelse når vi har mottatt søknaden.

 2. 2Tildeling av stipend

  Vedtaket blir fattet i november, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet.

 3. 3Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

   

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss.