Internasjonalt stipend

Stipend til internasjonal kunstnerutveksling

Frist for å søke

Søknadsfristen er 15. september (kl 23.59).

Kort om stipendet

Stipendet skal bidra til å øke den internasjonale kulturutvekslingen og støtte opp om Oslo kommunes internasjonale strategier. Målet er å få flere utenlandske kunstnere til å bo og arbeide i Oslo i kortere eller lengre perioder, og at oslokunstnere gis mulighet til å bo og arbeide utenlands i kortere eller lengre perioder.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Oslo-baserte kunstnere og kulturarbeidere som er invitert av kunst-/kulturinstitusjon i utlandet eller utenlandske kunstnere som er invitert av institusjon i Oslo kan søke om stipend til internasjonal kunstnerutveksling.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. Institusjoner i Oslo kan søke om stipend på vegne av internasjonale kunstnere. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

Det må foreligge en formell invitasjon fra kunst-/kulturinstitusjon om opphold.

Det er et vilkår for å få bli tildelt stipend at eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt er avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2024.

Søknadsbeløp

Du kan søke om 10 000 til 150 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Søker skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
 • Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildelinger av Stipend til internasjonal kunstnerutveksling for 2023 (PDF)
Tildelinger av Stipend til internasjonal kunstnerutveksling for 2022 (PDF)
Tildelinger av Stipend til internasjonal kunstnerutveksling for 2021 (PDF)

Kontaktinformasjon

Jakob Jones
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du stipend til internasjonal kunstnerutveksling

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
  • Formell invitasjon fra kunst-/kulturinstitusjon om opphold.
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten vil ikke bli offentliggjort, men kun brukes som et ledd i vurderingen. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. Tildeling av tilskudd

  Du vil få skriftlig beskjed om utfallet i begynnelsen av desember.

 3. Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.