Etableringsstipend

Tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer.

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort om stipendet

Etableringsstipendet skal bidra til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Oslo. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Etableringsstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Kunstnere og kulturarbeidere som er fra 22 til 35 år ved søknadsfristen kan søke om etableringsstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før innsendt søknad. 
 • Søker kan ikke motta støtte fra Statens lånekasse for utdanning i det året søknaden gjelder for.
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Søknadsbeløp

Du kan søke om midler på mellom 20 000 og 100 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets relevans og utviklingspotensial for søkeren
 • Gjennomførbarhet innen skisserte rammer
 • Relevans for Oslos befolkning

Forskrift

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildelinger av Etableringsstipend for 2021 (PDF 0,3 MB)

Kontaktinformasjon

Jakob F. Jones
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du Etableringsstipend

 1. 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
 2. 2Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. 2Tildeling av stipend

  Vedtaket blir fattet i november, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet.

 3. 3Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet. Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

   

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brev fra oss.