Munch- og Vigelandstipend

Frist for å søke

Søknadsfristen er 15. september (kl 23.59).

Kort om stipendet

Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Munch- og Vigelandstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke Munch- og Vigelandstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søker skal ikke være vitenskapelig eller faglig ansatt ved henholdsvis Munchmuseet,Vigeland-museet eller andre kommunale kulturvirksomheter.
 • For forskere skal søker inneha minimum eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
 • For å få tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet, og tilfredsstillende rapporter levert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2024.

Søknadsbeløp

Stipendet er på mellom 75 000 og 200 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling.
 • Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer.

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet senest 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Munch og Vigelandstipend for 2023 (PDF)
Tildelinger av Munch og Vigelandstipend for 2022 (PDF)
Tildelinger av Munch og Vigelandstipend for 2021 (PDF)

Kontaktinformasjon

Jakob Jones
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du Munch- og Vigelandstipend

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten vil ikke bli offentliggjort, men kun brukes som et ledd i vurderingen. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. Tildeling av stipend

  Du vil få skriftlig beskjed om utfallet i begynnelsen av desember.

 3. Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss.