Tilskudd, legater og stipend

Munch- og Vigelandstipend

Nye tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer i Oslo.

Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål – Munch og Vigelandstipend

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september. Stipendet du søker om skal brukes året etterpå.

Kort om stipendet

Munch- og Vigelandsstipendet gis primært til forskning på Munch- og Vigelands kunst. Det kan også gis stipend til forskning på Oslo kommunes øvrige kunst- og kultursamlinger eller til nyskapende formidling av Munch- og Vigelands kunst.

Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Munch- og Vigelandstipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år. Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Forskere, kunstnere og kulturarbeidere kan søke Munch- og Vigelandstipend.

Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søker skal ikke være vitenskapelig eller faglig ansatt ved henholdsvis Munchmuseet,Vigeland-museet eller andre kommunale kulturvirksomheter.
 • Søker skal minimum inneha eksamen på masternivå fra universitet eller høyskole.
 • For å få få tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Søknadsbeløp

Stipendet er på 100 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets kvaliteter som nyskapende forskning eller forskningsformidling.
 • Prosjektets gjennomførbarhet innenfor skisserte rammer.

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Det skal leveres rapport og regnskap for bruken av stipendet senest 1. mars året etter stipendåret.

Tildelinger

Tildelinger av Munch og Vigelandstipend for 2021 (PDF 0,2MB)

Kontaktinformasjon

Geir Rege
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du Munch- og Vigelandstipend

 1. 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
 2. 2Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Du mottar en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. 2Tildeling av stipend

  Vedtaket blir fattet i november, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet.

 3. 3Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning og attest på skatt-og merverdiavgift for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om stipend, kan du klage. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post til postmottak@kul.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra oss.