Diversestipend

Tiltak for arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført flere midlertidige tiltak som begrenser muligheten til å avholde arrangementer.

Stipend til kunst- og kulturformål

Frist for å søke

Det er søknadsfrist 15. september hvert år.

Kort om tilskuddet

Diversestipend gis til prosjekter, materialer, reise- og studier. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene: 

Hvem kan søke?

Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om diversestipend. Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før søknaden sendes inn. 
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Søknadsbeløp

Du kan søke på mellom 20 000 til 100 000 kroner. 

Vurderingskriterier

 • Prosjektets kvalitet
 • Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
 • Prosjektet skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
 • Relevans for Oslos befolkning

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Du må levere rapport og regnskap for bruken av stipendet innen 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildelinger av Diversestipend for 2021 (PDF 0,5MB)

Kontaktinformasjon

Jakob F. Jones
E-post: stipend@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du

 1. 1Gjør klar nødvendige vedlegg
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
 2. 2Fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. 2Tildeling

  Vedtaket blir fattet i november, og du vil få skriftlig beskjed om utfallet.

 3. 3Utbetaling

  Dersom du blir tildelt stipend, må du sende inn en digital utbetalingsanmodning og attest på skatt- og merverdiavgift for å få stipendet utbetalt. Du vil finne mer informasjon om utbetaling i vedtaksbrevet.

  Utbetalingen vil normalt finne sted i begynnelsen av stipendåret.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra etaten. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post postmottak@kul.oslo.kommune.no.