Diversestipend

Stipend til kunst- og kulturformål

Frist for å søke

Søknadsfristen er 16. september (kl 23.59). Det kan normalt søkes for stipendprosjekter i 2025.

Kort om tilskuddet

Diversestipend gis til prosjekter, materialer, reise- og studier. Oslo kommunes stipendordning skal sikre kvalitet, nyskapning, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Stipendordningen skal være til berikelse for byens kulturliv og til glede for kommunens innbyggere.

Diversestipend er ett av seks ulike stipender som Kulturetaten tildeler på vegne av Oslo kommune. Det er kun anledning til å søke på en stipendtype per år.

Her finner du mer informasjon om de øvrige stipendene:

Hvem kan søke?

Kunstnere og kulturarbeidere kan søke om diversestipend. Som hovedregel kan bare enkeltpersoner motta stipend. I samarbeidsprosjekter må alle deltakerne søke separat. Kunstnergrupper som har eget organisasjonsnummer kan søke som organisasjon.

Krav til søker

 • Søkere må ha registrert bostedsadresse Oslo innen 31. desember året før søknaden sendes inn.
 • For å få bli tildelt stipend må eventuelle tidligere mottatte stipendprosjekt være avsluttet og tilfredsstillende rapportert.

Stipendperiode

Stipendprosjektet skal normalt sett gjennomføres mellom 1. januar og 31. desember 2025.

Søknadsbeløp

Du kan søke på mellom 20 000 til 100 000 kroner.

Vurderingskriterier

 • Prosjektets kvalitet
 • Prosjektets gjennomførbarhet innen skisserte rammer
 • Prosjektet skal være nyskapende og interessant innen sitt felt
 • Relevans for Oslos befolkning

Forskrift og retningslinjer

Krav om rapportering

Du må levere rapport og regnskap for bruken av stipendet innen 1. mars året etter stipendåret. Rapporteringen skjer elektronisk og veiledning til innsending av skjema for regnskap og rapport er beskrevet i vedtaksbrevet.

Tildelinger

Tildelinger av Diversestipend for 2024 (PDF)
Tildelinger av Diversestipend for 2023 (PDF)
Tildelinger av Diversestipend for 2022 (PDF)
Tildelinger av Diversestipend for 2021 (PDF)

Kontaktinformasjon

Jakob Jones
E-post: tilskudd@kul.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du

 1. Gjør klar nødvendige vedlegg

  • CV
  • Prosjektbeskrivelse
  • Attest for skatt og merverdiavgift. Attesten vil ikke bli offentliggjort, men kun brukes som et ledd i vurderingen. Bestill attest for skatt og merverdiattest.
   • Attesten skal ikke være eldre enn seks måneder når dere sender inn søknaden.
 2. Fyll ut og send inn søknad

  Lenke til søknadsskjema legges ut her rundt 1. august.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

 2. Tildeling

  Du vil få skriftlig beskjed om utfallet i løpet av desember.

 3. Utbetaling

  Stipendet vil bli utbetalt i begynnelsen av 2024 til kontonummeret oppgitt i søknaden. Det er en forutsetning at attesten for skatt- og merverdiavgift er innsendt og godkjent med søknaden.

  For tilskuddsmottakere som har søkt på vegne av foretak, foreninger eller lignende, vil tilskuddet bli utbetalt til kontonummeret registrert på Oslo kommunes nettsider. Kontonummeret registreres her: http://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/innlogget/kontonummer.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad, kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra etaten. Klagen sendes til Kulturetaten på e-post postmottak@kul.oslo.kommune.no.