Til innhold

Groruddalssatsingen

Kontakt

Kontaktperson

Byrådsavdeling for byutvikling, Plankontoret for Groruddalen

Telefon

982 66 384

E-post

Postadresse

Rådhuset, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Hva

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Groruddalssatsingen er delt i fire programområder:

  1. Miljøvennlig transport i Groruddalen 
  2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 
  3. Bolig, - by- og stedsutvikling (Områdeløft) 
  4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Siden 2007 er det startet opp åtte områdeløft i Groruddalen, to i hver bydel. Du finner mer informasjon under «Delprosjekter».

I august 2016 ble det vedtatt at Groruddalssatsingen skal vare i 10 nye år.

Sluttevaluering Groruddalssatsingen 2007-2016

Sluttevalueringen av Groruddalssatsingen ble lansert i mai 2016. Rapporten er utført av AgendaKaupang i samarbeid med Civitas og Proba. Den oppsummerer ti års satsing i Groruddalen og ser på: 

  • i hvilken grad innsatsen har bidratt til å nå satsingens mål
  • hvilke virkninger satsingen har hatt
  • i hvilken grad det er sannsynlig at virkningene vil vare utover satsingsperioden

Her kan du lese sluttevalueringen av Groruddalssatsingen (PDF 1,9MB)

Hvor

Groruddalen har en befolkning på 138 000, og ligger nordøst i Oslo. Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hvorfor

Hovedmål for Groruddalssatsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Hvem

Satsingen koordineres av Plankontoret for Groruddalen, som er et prosjektkontor i Byrådsavdeling for byutvikling. Plankontoret koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet på statlig side.

Når

2007 - 2016

Kostnad

Oslo kommune og staten bidrar med minimum 50 millioner kroner hver per år. 

Per. 1.1.2015 var over 1,4 milliarder kroner bevilget til Groruddalssatsingen.

Prosjektkontor

Plankontoret for Groruddalen

Leder

Synnøve Riise Bøgeberg

Mobilnummer: 982 66 384

E-post:

Informasjonsansvarlig

Roy Tjomsland

Mobilnummer: 982 66 385

E-post:

Prosjektkoordinator

Per- Øystein Lund

Mobilnummer: 990 13 389

E-post:

Prosjektkoordinator/økonomiansvarlig

Inger Marie Silli Zongo

Mobilnummer: 984 90 112

E-post:

Prosjektkoordinator

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer: 938 60 153

E-post:

Prosjektkoordinator

Hanna Welde Tranås

Mobilnummer: 957 61 002

E-post: