Til innhold

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen.

Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hva er Groruddalssatsingen?

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å bedre miljø- og leveforhold i Groruddalen. Hovedmålet for satsingen er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen.

Groruddalssatsingen 2017 – 2026

I august 2016 ble det vedtatt at Groruddalssatsingen skal vare i 10 nye år.

Les programbeskrivelse for Groruddalssatsingen 2017 – 2026 (PDF 4MB).

Groruddalssatsingen 2007 – 2016

Groruddalssatsingen er delt i fire programområder:

  1. Miljøvennlig transport i Groruddalen 
  2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 
  3. Bolig, - by- og stedsutvikling (Områdeløft) 
  4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Siden 2007 er det startet opp åtte områdeløft i Groruddalen, to i hver bydel. Du finner mer informasjon under «delprosjekter».

Sluttevaluering Groruddalssatsingen 2007-2016

Sluttevalueringen av Groruddalssatsingen ble lansert i mai 2016. Rapporten er utført av AgendaKaupang i samarbeid med Civitas og Proba. Den oppsummerer ti års satsing i Groruddalen og ser på: 

  • i hvilken grad innsatsen har bidratt til å nå satsingens mål
  • hvilke virkninger satsingen har hatt
  • i hvilken grad det er sannsynlig at virkningene vil vare utover satsingsperioden

Her kan du lese sluttevalueringen av Groruddalssatsingen (PDF 1,9MB)

Hvor ligger Groruddalen?

Groruddalen har en befolkning på 138 000, og ligger nordøst i Oslo. Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Hvem er ansvarlig?

Satsingen koordineres av Plankontoret for Groruddalen, som er et prosjektkontor i Byrådsavdeling for byutvikling. Plankontoret koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet på statlig side.

Oslo kommune og staten bidrar med minimum 50 millioner kroner hver per år. 

Per. 1.1.2015 var over 1,4 milliarder kroner bevilget til Groruddalssatsingen.

Kontakt oss

Plankontoret for Groruddalen

Leder

Synnøve Riise Bøgeberg

Mobilnummer
982 66 384

E-post

Plankontoret for Groruddalen

Informasjonsansvarlig

Roy Tjomsland

Mobilnummer
982 66 385

E-post

Prosjektkoordinator

Per- Øystein Lund

Mobilnummer
990 13 389

E-post

Plankontoret for Groruddalen

Prosjektkoordinator/økonomiansvarlig

Inger Marie Silli Zongo

Mobilnummer
984 90 112

E-post

Plankontoret for Groruddalen

Prosjektkoordinator

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
938 60 153

E-post

Plankontoret for Groruddalen

Prosjektkoordinator

Hanna Welde Tranås

Mobilnummer
957 61 002

E-post

Mer om Groruddalssatsingen

Delprosjekter i Groruddalssatsingen

Andre prosjekter i området

Følg oss