Til innhold

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Satsingen varer fra 2017—2026.

Om Groruddalssatsingen 2017–2026

  • Tiårig samarbeid mellom stat og kommune
  • Organisert i tre delprogrammer
  • Tett samarbeid med beboere, frivillighet og næringsliv
  • Omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovne

Hva er Groruddalssatsingen?

Groruddalssatsingen er en av områdesatsingene i Oslo. Satsingsperioden er fra 2017 til 2026.

Den nåværende Groruddalssatsingen er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–2016.

Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i utsatte områder og utvikle bedre oppvekstvilkår, utdannings- og sysselsettingstjenester. 

Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Satsingen gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. 

Delprogrammene i Groruddalssatsingen

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen.

Delprogram sysselsetting

Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen.

Delprogram nærmiljø

Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Delprogrammene er også beskrevet i programplanen for Groruddalssatsingen 2017–2026 (PDF 4,4MB)

Hvem er ansvarlig for Groruddalssatsingen?

Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling ved Seksjon for områdeutvikling. Seksjonen koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet på statlig side.

Oslo kommune og staten tildeler midler til satsingen over årlige budsjetter.

Om Groruddalen

Groruddalen ligger nordøst i Oslo og har en befolkning på omtrent 142 000 personer. Innbyggerne har bakgrunn fra over 140 land.

Det er fire bydeler i Groruddalen: Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Egen arbeidsmetode for områdeløft

Områdeløftmetodikken handler om hvordan kommunen kan gjennomføre kunnskapsbaserte og tverrsektorielle innsatser i utsatte lokalområder gjennom samarbeid med lokalbefolkning og private og statlige aktører. Metodikken er dokumentert i rapporten Innsatser i utsatte byområder – erfaringer fra Groruddalssatsingen (PDF 4MB). Rapporten er pensum på høyskoler med sosionom- og arkitektstudier.

Områdeløftmetodikken vil kontinuerlig videreutvikles, både for å gi et større repertoar av virkemidler, utvikle bydelenes samfunnsutviklerrolle og å styrke kommunens evne til å jobbe helhetlig på tvers av sektorer og fagområder.

Håndbøker og videoer om metodikken

Det er skrevet tre håndbøker som gir innføring i bruk av metoden.

Byrådsavdeling for byutvikling har laget en video som gir en kort introduksjon til metodikken.

Metoden utvikles kontinuerlig gjennom arbeidet i delprogrammet for nærmiljø.

Les mer om Oslo kommunes områdepolitikk

Kontakt oss i Byrådsavdeling for byutvikling

Seksjonssjef

Synnøve Riise Bøgeberg

Mobilnummer
982 66 384

E-post

Kommunikasjonsrådgiver

Roy Tjomsland

Mobilnummer
982 66 385

E-post

Spesialrådgiver

Per-Øystein Lund

Mobilnummer
990 13 389

E-post

Spesialrådgiver

Inger Marie Silli Zongo

Mobilnummer
984 90 112

E-post

Spesialrådgiver

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
938 60 153

E-post

Spesialrådgiver

Hanna Welde Tranås

Mobilnummer
957 61 002

E-post

Årsmeldinger for Groruddalssatsingen

Leter du etter mer informasjon om satsingen? Søk i dokumentarkivet vårt.

Mer om Groruddalssatsingen

Følg oss i sosiale medier