Samferdsels- og miljøutvalget

Samferdsels- og miljøutvalget har ansvar for:

  • Samferdselssaker: veier, parkering, kollektivtrafikk, transport for forflytningshemmede, drosjenæringen og havnesaker.
  • Miljøsaker: klima og forurensing, renovasjon og avfallsbehandling, vann og avløp, parker og idrettsanlegg, natur og friluftsliv, jord- og skogbruk, energiøkonomisering.
  • Idrett og idrettsanlegg.
  • Brannvern- og beredskapssaker.

Møter og aktiviteter i utvalget

Møtene i samferdsels- og miljøutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner eller privatpersonerbe om et møte med utvalget (en deputasjon).

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Se utvalgets møter

Samferdsels- og miljøutvalgets møter strømmes på Oslo kommune-TV. Der kan du se møtene direkte eller i opptak.

Medlemmer

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Alna
Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1973
Bosted
Bydel Ullern
Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1971
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyrerepresentant Silje Lutro (H)

Lutro, Silje (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1996
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Bystyremedlem Kafia Mohamud (A)

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1997
Bosted
Bydel Vestre Aker
Warsame, Fawzi (A)

Warsame, Fawzi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Christine Evjen (MDG)

Evjen, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyremedlem Abdi Said (SV) (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Diriye, Abdi Said (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1991
Bosted
Bydel Alna
Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1990
Bosted
Bydel Nordstrand
Bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V)

Vea, Marit Kristine (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1985
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1959
Bosted
Bydel Frogner

Seeberg, Sverre Knutsønn (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1950
Bosted
Bydel Vestre Aker

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Vestre Aker

Gustavsen, Kristoffer S. (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1991
Bosted
Bydel Frogner

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1973
Bosted
Bydel Grünerløkka

Usman, Asif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1984
Bosted
Bydel Bjerke

Kyvåg, Frode Jarl (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1945
Bosted
Bydel Nordstrand

Øverås, Thuva (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1996
Bosted
Bydel Grünerløkka

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1994
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Aalen, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1985
Bosted
Bydel Grünerløkka

Sultan, Shoaib Mohammad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1973
Bosted
Bydel Vestre Aker

Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1978
Bosted
Bydel Grünerløkka

Sivapatham, Sulaksana (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Alna

Fjellum, Terje (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1955
Bosted
Bydel Østensjø

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Bjerke

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1943
Bosted
Bydel Ullern

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1989
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Lønnum, Arve (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Vestre Aker

Andersen, Kent (Uavhengig)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1962
Bosted
Bydel Østensjø
utvalgssekretær
Camilla Melvold
Telefon
førstekonsulent
Marit Mørch