Bystyrets utvalg

Samferdsels- og miljøutvalget


Camilla Melvold

utvalgssekretær

Telefon: 953 38 454

E-post:

Marit Mørch

førstekonsulent

E-post:

Samferdsels- og miljøutvalget

Samferdsels- og miljøutvalget har ansvar for:

  • Samferdselssaker: veier, parkering, kollektivtrafikk, transport for forflytningshemmede, drosjenæringen og havnesaker. 
  • Miljøsaker:  klima og forurensing, renovasjon og avfallsbehandling, vann og avløp, parker og idrettsanlegg, natur og friluftsliv, jord- og skogbruk, energiøkonomisering.
  • Idrett og idrettsanlegg.
  • Brannvern- og beredskapssaker.

Møter

Møtene i samferdsels- og miljøutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle opplysninger som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Sirin Stav (MDG)

Stav, Sirin (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt (H)

Langfeldt, Nicolai Øyen (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 464 24 120

Født: 1996

Bosted: Bydel Sagene

Bystyrerepresentant Hassan Nawaz (H)

Nawaz, Hassan (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 911 23 195

Født: 1998

Bosted: Bydel Vestre Aker

Seeberg, Sverre Knutsønn (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 909 84 396

Født: 1950

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 450 22 745

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Awais Aslam (A)

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1992

Bosted: Bydel Stovner

Bystyrerepresentant Hulda Holtvedt (MDG)

Holtvedt, Hulda (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Ola Wolff Elvevold (SV)

Elvevold, Ola Wolff (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 416 85 031

Født: 1988

Bosted: Bydel Bjerke

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 975 54 940

Født: 1943

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 908 53 082

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 400 47 022

Født: 2000

Bosted: Bydel Vestre Aker

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1978

Bosted: Bydel Nordstrand

Gustavsen, Kristoffer S. (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 467 76 699

Født: 1991

Bosted: Bydel Frogner

Gløersen, Haakon (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 980 89 020

Født: 1988

Bosted: Bydel Sagene

Usman, Asif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1984

Bosted: Bydel Bjerke

Kyvåg, Frode Jarl (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1945

Bosted: Bydel Nordstrand

Øverås, Tuva (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 469 33 101

Født: 1996

Bosted: Bydel Østensjø

Evjen, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 900 15 541

Født: 2000

Bosted: Bydel Nordre Aker

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 974 31 311

Født: 1994

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Nøst, Lage (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1991

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 992 71 770

Født: 1978

Bosted: Bydel Grünerløkka

Sivapatham, Sulaksana (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 917 57 287

Født: 1983

Bosted: Bydel Alna

Torsteinson, Ylva Holm (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel Grünerløkka

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Bjerke

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 468 03 717

Født: 1989

Bosted: Bydel Nordre Aker

Kornmo, Tina (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1968

Bosted: Bydel Frogner

Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1962

Bosted: Bydel Østensjø

Lønnum, Arve (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1961

Bosted: Bydel Vestre Aker