Til innhold
Bystyrets utvalg

Samferdsels- og miljøutvalget


Camilla Melvold

utvalgssekretær

Telefon: 953 38 454

E-post:

Tone Yvonne Killengreen

førstekonsulent

E-post:

Samferdsels- og miljøutvalget

Samferdsels- og miljøutvalget har ansvar for:

  • Samferdselssaker: veier, parkering, kollektivtrafikk, transport for forflytningshemmede, drosjenæringen og havnesaker. 
  • Miljøsaker:  klima og forurensing, renovasjon og avfallsbehandling, vann og avløp, parker og idrettsanlegg, natur og friluftsliv, jord- og skogbruk, energiøkonomisering.
  • Idrett og idrettsanlegg.
  • Brannvern- og beredskapssaker.

Møter

Oversikt over møter i samferdsels- og miljøutvalget

Møtene i samferdsels- og miljøutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle opplysninger som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Medlemmer

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 950 78 760

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bilde kommer

Bjercke, Hallstein (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Andreas Halse (A)

Halse, Andreas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1977

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyremedlem Khalid Mahmood (A)

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1959

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Rune Gerhardsen (A)

Gerhardsen, Rune (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 924 05 615

Født: 1946

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Bashe Musse (A)

Musse, Bashe (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1965

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Per-Trygve Hoff (H)

Hoff, Per Trygve (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1954

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Carl Oscar Pedersen (H)

Pedersen, Carl Oscar (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1956

Bosted: Bydel Ullern

Bilde kommer

Gustavsen, Kristoffer (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 467 76 699

Født: 1991

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Marion Godager Tveter (MDG)

Tveter, Marion Godager (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1979

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyremedlem Carl I. Hagen (F)

Hagen, Carl I. (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 930 63 622

Født: 1944

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

Eidsvoll, Sunniva Holmås (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 996 30 600

Født: 1983

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyremedlem Negar Enayati (R)

Enayati, Negar (Rødt)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel Alna

Jaber, Munir (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Alna

Larsen, Ida Viksveen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel Grünerløkka

Darian, Roja (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Alna

Joof, Channeh Maram (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1966

Bosted: Bydel Alna

Løken, Lene (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1947

Bosted: Bydel Frogner

Hagen, Ståle (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1968

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Værnes, Konrad Janusz (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1992

Bosted: Bydel Alna

Lutro, Silje (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Alna

Aarebrodt, Alice (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel Østensjø

Eriksen, Thomas Hylland (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1962

Bosted: Bydel Nordre Aker

Stav, Sirin Hellvin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel Sagene

Normann, Morten Grinna (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1992

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Herzog, Christian Johan Grønlie (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Alna

Ulleberg, Siri (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Østensjø

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordstrand

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1965

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Dyrnes, Joakim (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Hagenau, Helle (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1965

Bosted: Bydel Bjerke

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand