Samferdsels- og miljøutvalget


Camilla Melvold

utvalgssekretær

Telefon: 95 33 84 54

E-post:

Marit Mørch

førstekonsulent

E-post:

Samferdsels- og miljøutvalget

Samferdsels- og miljøutvalget har ansvar for:

  • Samferdselssaker: veier, parkering, kollektivtrafikk, transport for forflytningshemmede, drosjenæringen og havnesaker. 
  • Miljøsaker:  klima og forurensing, renovasjon og avfallsbehandling, vann og avløp, parker og idrettsanlegg, natur og friluftsliv, jord- og skogbruk, energiøkonomisering.
  • Idrett og idrettsanlegg.
  • Brannvern- og beredskapssaker.

Møter

Møtene i samferdsels- og miljøutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle opplysninger som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

 

Finn møter i eInnsyn

 

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyremedlem Eivind Trædal (MDG)

Trædal, Eivind (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Anne Haabeth Rygg (H)

Rygg, Anne Haabeth (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1973

Bosted: Bydel Ullern

Bystyremedlem Eirik Lae Solberg (H)

Solberg, Eirik Lae (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1971

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyrerepresentant Silje Lutro (H)

Lutro, Silje (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Kafia Mohamud (A)

Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1997

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Warsame, Fawzi (A)

Warsame, Fawzi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 45 08 14 36

Født: 1998

Bosted: Bydel Sagene

Bystyremedlem Mohammad Shoaib Sultan (MDG)

Sultan, Shoaib Mohammad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 99 73 64 09

Født: 1973

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Abdi Said (SV) (Foto: Oslo kommune/Sturlason)

Diriye, Abdi Said (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 91 70 15 55

Født: 1991

Bosted: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Mobasheri, Siavash (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Født: 1990

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyrerepresentant Marit Kristine Vea (V)

Vea, Marit Kristine (Venstre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 97 72 34 31

Født: 1985

Bosted: Bydel Nordre Aker

Bystyremedlem Camilla Wilhelmsen (F)

Wilhelmsen, Camilla (Fremskrittspartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 85 30 82

Født: 1959

Bosted: Bydel Frogner

Seeberg, Sverre Knutsønn (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 90 98 43 96

Født: 1950

Bosted: Bydel Vestre Aker

Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 40 04 70 22

Født: 2000

Bosted: Bydel Vestre Aker

Gustavsen, Kristoffer S. (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 46 77 66 99

Født: 1991

Bosted: Bydel Frogner

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 48 08 36 86

Født: 1973

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Usman, Asif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1984

Bosted: Bydel Bjerke

Kyvåg, Frode Jarl (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1945

Bosted: Bydel Nordstrand

Øverås, Thuva (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 46 93 31 01

Født: 1996

Bosted: Bydel Grünerløkka

Einangshaug, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 97 43 13 11

Født: 1994

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Aalen, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1985

Bosted: Bydel Grünerløkka

Nøst, Lage (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1991

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Wergeland, Ingrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 99 27 17 70

Født: 1978

Bosted: Bydel Grünerløkka

Sivapatham, Sulaksana (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 91 75 72 87

Født: 1983

Bosted: Bydel Alna

Fjellum, Terje (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 91 67 42 27

Født: 1955

Bosted: Bydel Østensjø

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Bjerke

Dørum, Odd Einar (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 97 55 49 40

Født: 1943

Bosted: Bydel Ullern

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Telefon: 46 80 37 17

Født: 1989

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Lønnum, Arve (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1961

Bosted: Bydel Vestre Aker

Andersen, Kent (Uavhengig)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget

Født: 1962

Bosted: Bydel Østensjø