Samferdsels- og miljøutvalget

Møter og aktiviteter

Møtene i samferdsels- og miljøutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle.

I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et innspillsmøte med utvalget.

Samferdsels- og miljøutvalget har ansvar for:

 • Veier

 • Parkering
 • Kollektivtrafikk
 • Transport for forflytningshemmede
 • Drosjenæringen
 • Havnesaker
 • Klima og forurensing
 • Renovasjon og avfallsbehandling
 • Vann og avløp
 • Parker
 • Natur og friluftsliv
 • Jord- og skogbruk
 • Energiøkonomisering
 • Idrett og idrettsanlegg
 • brannvern

Medlemmer

Portrett av bystyremedlem Sirin Hellvin Stav (MDG)

Sirin Hellvin Stav (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Leder av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1988
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (A)

Abdullah Alsabeehg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget
Nestleder av Valgstyret
Født
1986
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Mehmet Kaan Inan (Høyre)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Medlem av Valgstyret
Født
1997
Bosted
Bydel Nordstrand
Representant Fabian Stang (H)

Fabian Stang (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1955
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyrerepresentant Jenny Helene Syse (H)

Jenny Helene Syse (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2001
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Talat Mehmood Butt (H)

Talat Mehmood Butt (Høyre)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1958
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand
Portett av bystyremedlem Rina Mariann Hansen (A)

Rina Mariann Hansen (Arbeiderpartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1977
Bosted
Bydel St. Hanshaugen
Portrett av bystyremedlem Sulaksana Sivapatham (SV)

Sulaksana Sivapatham (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1983
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyremedlem Ola Wolff Elvevold (SV)

Ola Wolff Elvevold (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1988
Bosted
Bydel Grorud
Portrett av bystyrerepresentant Tejn Rolland (V)

Tejn Rolland (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
2003
Bosted
Bydel Sagene
Portrett av bystyrerepresentant Mari Rise Knutsen (R)

Mari Rise Knutsen (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1975
Bosted
Bydel Grorud
Portrett av bystyrerepresentant Ingeborg Bjørnevik (F)

Ingeborg Bjørnevik (Fremskrittspartiet)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1993
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyremedlem Lars Petter Solås (U)

Lars Petter Solås (Uavhengig)

Medlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1985
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyremedlem Vegard Rødseth Tokheim (H)

Vegard Rødseth Tokheim (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1987
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Tias Ødegård-Olsen (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
2001
Bosted
Bydel Nordstrand

Tove Gjersrud (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1973
Bosted
Bydel Grünerløkka

Fredrik Dreyer (Høyre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1993
Bosted
Bydel Sagene

Usman Asif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1984
Bosted
Bydel Bjerke

Kasper Syvertsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Sagene

Margit Martinsen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
2002
Bosted
Bydel Sagene

Paal Frisvold (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1962
Bosted
Bydel Frogner

Hanne Eldby (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Østensjø

Hedwig Thiery Aresvik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1999
Bosted
Bydel St. Hanshaugen

Christian Johan Grønlie Herzog (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1972
Bosted
Bydel Alna

Catrine Fladsrud Vold (Venstre)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1972
Bosted
Nordstrand

Linda Amundsen (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1979
Bosted
Bydel Grünerløkka

Selma Flo-Munch (Rødt)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
2001
Bosted
Bydel Frogner

Ombir Upadhyay (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1957
Bosted
Bydel Stovner

Kjell Johansen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Født
1967
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyrerepresentant Bjørn Revil (F)

Bjørn Revil (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Grünerløkka
utvalgssekretær
Camilla Melvold
Telefon
førstekonsulent
Marianne Holm Johansen
Telefon