Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget har ansvar for

 • legevakt og helsetjenester
 • forebyggende helsetiltak (Vaksinasjonspoliklinikk, Olafiaklinikken og Senter for Internasjonal helse)
 • folkehelsearbeid (herunder handlingsplan mot vold)
 • barnevern i bydelene
 • tiltak for funksjonshemmede
 • særskilte tilskudd innenfor helse- og sosialområdet, herunder psykiatritilskudd, tilskudd til bydeler med turnusleger, særlige tiltak innen barnevernet, tilskudd til frivillige organisasjoner
 • helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet
 • økonomisk sosialhjelp
 • sosiale boligvirkemidler
 • kommunale trygdeordninger
 • sosial vakttjeneste og utviklingssenter i førstelinjen
 • rustiltak i bydelene og byomfattende rustiltak
 • tiltak for eldre, herunder eldresentre og omsorgsboliger
 • tiltak for personer med særskilte behov, som personer med psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme
 • bydelene generelt

Møter og aktiviteter i utvalget

Møtene i helse- og sosialutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner eller privatpersonerbe om et møte med utvalget (en deputasjon).

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Se utvalgets møter

Helse- og sosialutvalgets møter strømmes på Oslo kommune-TV. Der kan du se møtene direkte eller i opptak.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FP)

Lyngby, Cecilie (Folkets Parti)

Medlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1970
Bosted
Bydel Vestre Aker
Edvardsen, Morten (S)

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1982
Bosted
Bydel Grünerløkka
Bystyrerepresentant Hassan Nawaz (H)

Nawaz, Hassan (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Telefon
Født
1998
Bosted
Bydel Vestre Aker

Strandskog, Camilla (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1984
Bosted
Bydel Nordre Aker
Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Bystyrerepresentant Henrik Dahl Jacobsen (A)

Jacobsen, Henrik Dahl (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Frogner
Viktor Rakov Gjengaar (MDG)

Gjengaar, Viktor Rakov (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1980
Bosted
Bydel Nordre Aker
Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret
Telefon
Født
1951
Bosted
Bydel Østensjø
Bystyrerepresentant Julianne Ferskaug (V)

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1990
Bosted
Bydel Ullern
Bilde kommer

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1947
Bosted
Bydel Grorud
Portrett av bystyrerepresentant Karoline Grosås Nordbø (KrF)

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1985
Bosted
Bydel Ullern

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1978
Bosted
Bydel Nordstrand

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1962
Bosted
Bydel Ullern

Furnes, Kristina (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1987
Yrke
Bydel Gamle Oslo

Langerød, Per Anders Torvik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1985
Bosted
Bydel Grünerløkka

Grosvold, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1950
Bosted
Bydel Frogner

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1964
Bosted
Bydel Nordre Aker

Asfaha, Almaz (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1989
Bosted
Bydel Sagene

Kvam, Anna Serafima (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1995
Bosted
Bydel Grünerløkka

Mehmood, Attia Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1975
Bosted
Bydel Alna

Kjøllmoen, Siv Karin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Bosted
Bydel Bjerke

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1961
Bosted
Bydel Ullern

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1996
Bosted
Bydel Vestre Aker

Torsteinson, Ylva Holm (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1988
Bosted
Bydel Grünerløkka

Berntsen, Stig (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Ali, Abubaker (Folkets Parti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1996
Bosted
Bydel Bjerke

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1991
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Hillestad, Margaret Eide (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Ullern

Syversen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1966
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Arntsen, Ingvild Ofte (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1988
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Vefring, Sigmund (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Bosted
Bydel Alna

Gjerlaug, Lars Christian (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Eriksen, Jan (Uavhengig)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1962
Bosted
Bydel Østensjø

Wilmann, Odd Nikolai (Uavhengig)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1945
Bosted
Bydel Alna
utvalgssekretær
Lina Rosenvinge
Telefon
førstekonsulent
Marianne Holm Johansen