Til innhold
Bystyrets utvalg

Helse- og sosialutvalget


Hans Olav Toft

utvalgssekretær

Telefon: 977 19 455

E-post:

Tone Yvonne Killengreen

førstekonsulent

E-post:

Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget har ansvar for

 • legevakt og helsetjenester
 • forebyggende helsetiltak (Vaksinasjonspoliklinikk, Olafiaklinikken og Senter for Internasjonal helse)
 • folkehelsearbeid (herunder handlingsplan mot vold)
 • barnevern i bydelene
 • tiltak for funksjonshemmede
 • særskilte tilskudd innenfor helse- og sosialområdet, herunder psykiatritilskudd, tilskudd til bydeler med turnusleger, særlige tiltak innen barnevernet, tilskudd til frivillige organisasjoner
 • Helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet
 • økonomisk sosialhjelp
 • sosiale boligvirkemidler
 • kommunale trygdeordninger
 • sosial vakttjeneste og utviklingssenter i førstelinjen
 • rustiltak i bydelene og byomfattende rustiltak
 • tiltak for eldre, herunder eldresentre og omsorgsboliger
 • tiltak for personer med særskilte behov, som personer med psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme
 • bydelene generelt

Møter

Oversikt over møter i helse- og sosialutvalget

Møtene i helse- og sosialutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet lukkes møtet.

Medlemmer

Bystyremedlem James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyremedlem Erik Lunde (KrF)

Lunde, Erik (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Politiutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1979

Bosted: Bydel Sagene

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (A)

Gunaratnam, Kamzy (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Politiutvalget
Nestleder av Samevalgstyret
Nestleder av Valgstyret

Født: 1988

Bosted: Bydel Grorud

Bilde kommer

Lippestad, Geir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1964

Bosted: Bydel Nordstrand

Bystyremedlem Mari Morken (A)

Morken, Mari (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1994

Bosted: Bydel Alna

Bystyremedlem Fabian Stang (H)

Stang, Fabian (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1955

Bosted: Bydel Frogner

Bystyremedlem Yassine Arakia (H)

Arakia, Yassine (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1966

Bosted: Bydel Alna

Bystyremedlem Maren Malthe-Sørensen (H)

Malthe-Sørenssen, Maren (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1971

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bilde kommer

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 911 98 678

Født: 1961

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Bystyremedlem Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1983

Bosted: Bydel Nordstrand

Bilde kommer

Halse, Marit (Rødt)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Ore, Katrine (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1963

Bosted: Bydel Ullern

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1976

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Andenæs, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1990

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Fridstrøm, Aksel (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1986

Bosted: Bydel Ullern

Grewal, Karmjit Singh (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1987

Bosted: Bydel Bjerke

Gawecka, Ewa (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1978

Bosted: Bydel Vestre Aker

Sannum, Hege Astrup (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1976

Bosted: Bydel Nordstrand

Haugstad, Aleksandra Witczak (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Østensjø

Sandal, Jon Julius (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1969

Bosted: Bydel Grorud

Vederhus, Torkil (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Sagene

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1963

Bosted: Bydel Østensjø

Hansen, Hårek (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Finansutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1968

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Larsen, Benjamin Endré (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1982

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Myhre, Aslak Sira (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1973

Bosted: Bydel Nordre Aker

Folkvord, Erling (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1949

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Minos, Oddbjørg Ingeline (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1968

Bosted: Bydel Ullern

Prestegård, Gunnar (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1935

Bosted: Bydel Nordre Aker

Kvalbein, Aud (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1948

Bosted: Bydel Nordstrand

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand