Bystyrets utvalg

Helse- og sosialutvalget


Hans Olav Toft

utvalgssekretær

Telefon: 977 19 455

E-post:

Marianne Holm Johansen

konsulent

E-post:

Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget har ansvar for

 • legevakt og helsetjenester
 • forebyggende helsetiltak (Vaksinasjonspoliklinikk, Olafiaklinikken og Senter for Internasjonal helse)
 • folkehelsearbeid (herunder handlingsplan mot vold)
 • barnevern i bydelene
 • tiltak for funksjonshemmede
 • særskilte tilskudd innenfor helse- og sosialområdet, herunder psykiatritilskudd, tilskudd til bydeler med turnusleger, særlige tiltak innen barnevernet, tilskudd til frivillige organisasjoner
 • helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet
 • økonomisk sosialhjelp
 • sosiale boligvirkemidler
 • kommunale trygdeordninger
 • sosial vakttjeneste og utviklingssenter i førstelinjen
 • rustiltak i bydelene og byomfattende rustiltak
 • tiltak for eldre, herunder eldresentre og omsorgsboliger
 • tiltak for personer med særskilte behov, som personer med psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme
 • bydelene generelt

Møter

Møtene i helse- og sosialutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (F)

Stenersen, Aina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1983

Bosted: Bydel Østensjø

Bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær (Sp)

Sandkjær, Bjørg (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1972

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen (H)

Stove Lorentzen, James (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 915 11 092

Født: 1957

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H)

Inan, Mehmet Kaan (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 472 26 832

Født: 1997

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 900 42 616

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Mansoor Hussain (A)

Hussain, Mansoor (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1999

Yrke: Bydel Alna

Bystyrerepresentant Lillian Bredal Eriksen (MDG)

Eriksen, Lillian Bredal (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Født: 1970

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 918 64 649

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bilde kommer

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 450 43 259

Født: 1947

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB)

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 900 67 248

Født: 1970

Bosted: Bydel Vestre Aker

Bystyrerepresentant Julianne Ferskaug (V)

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 918 14 938

Født: 1990

Bosted: Bydel Frogner

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 480 83 686

Født: 1973

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Furnes, Kristina (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1987

Yrke: Bydel Gamle Oslo

Flydal, Håkon (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 948 93 057

Født: 1951

Bosted: Bydel Frogner

Warsame, Fawzi Abdirashid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 450 81 436

Født: 1998

Bosted: Bydel Sagene

Grosvold, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1950

Bosted: Bydel Frogner

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1964

Bosted: Bydel Nordre Aker

Asfaha, Almaz (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1989

Bosted: Bydel Sagene

Kvam, Anna Serafima (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1995

Bosted: Bydel Sagene

Diriye, Abdi Said (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 917 01 555

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Mehmood, Attia Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1975

Bosted: Bydel Alna

Berntsen, Stig (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 483 87 578

Født: 1975

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Fjellum, Terje (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 916 74 227

Født: 1955

Bosted: Bydel Østensjø

Ali, Abubaker (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Alna

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 932 17 133

Født: 1961

Bosted: Bydel Ullern

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Vestre Aker

Larssen, Tone Ims (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 926 65 462

Født: 1963

Bosted: Bydel Østensjø

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 416 58 565

Født: 1963

Bosted: Bydel Vestre Aker

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret

Telefon: 993 54 021

Født: 1982

Bosted: Bydel Grünerløkka

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo