Helse- og sosialutvalget

Møter og aktiviteter

Møtene i helse- og sosialutvalget er åpne for publikum og sendes direkte på Oslo kommune-TV. Opptaket blir offentlig tilgjengelig. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle.

I tillegg kan organisasjoner eller privatpersoner be om et innspillsmøte med utvalget.

Helse- og sosialutvalget har ansvar for

  • Helsetjenester

  • Forebyggende helsearbeid
  • Tiltak for personer med særskilte behov
  • Sosialtjenesten
  • Barnevern
  • Tilskudd til frivillige organisasjoner og private aktører med driftsavtale
  • Fritidsklubber
  • Bydelene

Medlemmer

Portrett av bystyrerepresentant Julianne Ofstad (F)

Varaordfører Julianne Ofstad (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1998
Bosted
Bydel Grünerløkka
Portrett av bystyrerepresentant Siavash Mobasheri (R)

Siavash Mobasheri (Rødt)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Født
1990
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyrerepresentant Hilde Helland (H)

Hilde Helland (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1977
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyrerepresentant Carl Oscar Pedersen (H)

Carl Oscar Pedersen (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyrerepresentant Anfa Hassan Hashi (H)

Anfa Hassan Hashi (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1982
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Erik Kreyberg Normann (H)

Erik Kreyberg Normann (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1956
Bosted
Bydel Nordre Aker
Portrett av bystyremedlem Jon Reidar Øyan (A)

Jon Reidar Øyan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Telefon
Født
1981
Bosted
Bydel Gamle Oslo
Portrett av bystyremedlem Shila Khayrollahzadeh (A)

Shila Khayrollahzadeh (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Født
2000
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyrerepresentant Gro Harlem Brundtland (A)

Gro Harlem Brundtland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1939
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av bystyremedlem Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1966
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyremedlem Attia Mirza Mehmood (SV)

Attia Mirza Mehmood (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1975
Bosted
Bydel Alna
Portrett av bystyremedlem Odd Einar Dørum (V)

Odd Einar Dørum (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1943
Bosted
Bydel Ullern
Portrett av bystyremedlem Geir Lippestad (PS)

Geir Lippestad (Partiet Sentrum)

Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret
Født
1964
Bosted
Bydel Nordstrand
Portrett av bystyremedlem Håvard Bjørkedal Øvregård (H)

Håvard Bjørkedal Øvregård (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1975
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Else Marie Brodshaug (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1967
Bosted
Bydel Grorud

Sara Alexandra Nordvik Juriks (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1995
Bosted
Bydel Ullern

Francis Matlary (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1989
Bosted
Bydel Frogner
Portrett av Maria Qureshi,

Maria Qureshi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1997
Bosted
Bydel Søndre Nordstrand

Said Aamin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1972
Bosted
Bydel Østensjø

Balasingham Yogarajah (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Østensjø
Portrett av bystyremedlem Almaz Asfaha (MDG)

Almaz Asfaha (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1989
Bosted
Bydel Sagene

Anna Serafima Kvam (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1995
Bosted
Bydel Grünerløkka

Luka Dyrnes (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1998
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Stian Amadeus Antonsen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1984
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Rodas Tadese Sibahtu (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Sagene

Ingvill Elvestad Meltvedt (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1982
Bosted
Bydel Vestre Aker

Sareedo Adam Roble Ali (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1997
Bosted
Bydel Sagene

Chiara Cavallari Tøråsen (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1994
Bosted
Bydel Grünerløkka

Henning Holstad (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
1951
Bosted
Bydel Ullern

Robin Bårdsen (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1989
Bosted
Bydel Nordre Aker

Zain Ali Yusaf (Partiet Sentrum)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1996
Bosted
Bydel Stovner

Ayesha Zaeem (Partiet Sentrum)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
2005
Bosted
Bydel Stovner
portrett av Simen Bondevik

Simen Bondevik (Partiet Sentrum)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Telefon
Født
2000
Bosted
Bydel Frogner

Jamal Sheik (Partiet Sentrum)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Født
1992
Bosted
Bydel Ullern
utvalgssekretær
Lina Rosenvinge
Telefon
førstekonsulent
Marianne Holm Johansen