Helse- og sosialutvalget


Hans Olav Toft

utvalgssekretær

Telefon: 97 71 94 55

E-post:

Marianne Holm Johansen

førstekonsulent

E-post:

Helse- og sosialutvalget

Helse- og sosialutvalget har ansvar for

 • legevakt og helsetjenester
 • forebyggende helsetiltak (Vaksinasjonspoliklinikk, Olafiaklinikken og Senter for Internasjonal helse)
 • folkehelsearbeid (herunder handlingsplan mot vold)
 • barnevern i bydelene
 • tiltak for funksjonshemmede
 • særskilte tilskudd innenfor helse- og sosialområdet, herunder psykiatritilskudd, tilskudd til bydeler med turnusleger, særlige tiltak innen barnevernet, tilskudd til frivillige organisasjoner
 • helsestasjon- og skolehelsetjenestetilbudet
 • økonomisk sosialhjelp
 • sosiale boligvirkemidler
 • kommunale trygdeordninger
 • sosial vakttjeneste og utviklingssenter i førstelinjen
 • rustiltak i bydelene og byomfattende rustiltak
 • tiltak for eldre, herunder eldresentre og omsorgsboliger
 • tiltak for personer med særskilte behov, som personer med psykiske lidelser, fysiske funksjonshemminger, utviklingshemming og autisme
 • bydelene generelt

Møter

Møtene i helse- og sosialutvalget er åpne for publikum. Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, lukkes møtet.

Finn møter i eInnsyn

Aktiviteter i utvalget

Noen ganger arrangerer utvalget høringer eller befaringer, for å få mer kunnskap om sakene de skal behandle. I tillegg kan organisasjoner be om et møte (deputasjon).

Se kommende høringer, befaringer og møter med organisasjoner.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB)

Lyngby, Cecilie (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Leder av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 06 72 48

Født: 1970

Bosted: Bydel Vestre Aker

Edvardsen, Morten (S)

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Medlem av Forretningsutvalget
Nestleder av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 99 35 40 21

Født: 1982

Bosted: Bydel Grünerløkka

Bystyrerepresentant Hassan Nawaz (H)

Nawaz, Hassan (Høyre)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 91 12 31 95

Født: 1998

Bosted: Bydel Vestre Aker

Strandskog, Camilla (H)

Strandskog, Camilla (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1984

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (A)

Øyan, Jon Reidar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 90 04 26 16

Født: 1981

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Bystyrerepresentant Henrik Dahl Jacobsen (A)

Jacobsen, Henrik Dahl (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 41 21 92 96

Født: 1997

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Hulda Holtvedt (MDG)

Holtvedt, Hulda (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1999

Bosted: Bydel Frogner

Ordfører Marianne Borgen (SV)

Borgen, Marianne (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Leder av Samevalgstyret
Leder av Valgstyret

Telefon: 91 86 46 49

Født: 1951

Bosted: Bydel Østensjø

Bilde kommer

Rismyhr, Maren (Rødt)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 45 04 32 59

Født: 1947

Bosted: Bydel Grorud

Bystyrerepresentant Julianne Ferskaug (V)

Ferskaug, Julianne (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 91 81 49 38

Født: 1990

Bosted: Bydel Frogner

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF)

Hasle, Espen Andreas (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Forretningsutvalget
Medlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Samevalgstyret
Medlem av Valgstyret

Telefon: 90 93 69 02

Født: 1972

Bosted: Bydel Nordstrand

Schjerven, Thea Kristine (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1978

Bosted: Bydel Nordstrand

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 92 22 36 85

Født: 1962

Bosted: Bydel Ullern

Furnes, Kristina (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1987

Yrke: Bydel Gamle Oslo

Langerød, Per Anders Torvik (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 99 25 71 49

Født: 1985

Bosted: Bydel Grünerløkka

Grosvold, Anne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1950

Bosted: Bydel Frogner

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1964

Bosted: Bydel Nordre Aker

Kvam, Anna Serafima (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1995

Bosted: Bydel Sagene

Nøst, Lage (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1991

Bosted: Bydel St. Hanshaugen

Banaras, Mobashar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget

Født: 1976

Bosted: Bydel Grorud

Diriye, Abdi Said (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 91 70 15 55

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Mehmood, Attia Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1975

Bosted: Bydel Alna

Torsteinson, Ylva Holm (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel Grünerløkka

Berntsen, Stig (Rødt)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 48 38 75 78

Født: 1975

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Telefon: 93 21 71 33

Født: 1961

Bosted: Bydel Ullern

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Vestre Aker

Ali, Abubaker (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1996

Bosted: Bydel Alna

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1991

Bosted: Bydel Gamle Oslo

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1993

Bosted: Bydel Nordre Aker

Nordbø, Karoline Grosås (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Født: 1985

Bosted: Bydel Ullern

Khan, Sania (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 2001

Bosted: Bydel Grünerløkka

Syversen, Hans Olav (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1966

Bosted: Bydel Søndre Nordstrand

Arntsen, Ingvild Ofte (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialutvalget

Født: 1988

Bosted: Bydel Gamle Oslo