Barne- og familieetaten

Barne- og familieetaten jobber for å gi hovedstadens barn og unge i sårbare livssituasjoner nødvendig hjelp og omsorg, til rett tid.

Barne- og familieetaten er en fagetat under Byrådsavdeling for sosiale tjenester. Etaten har ansvar for barnevern, fosterhjem og avlastningstilbud for barn med funksjonsnedsettelser i Oslo. Vi har cirka 625 årsverk fordelt på cirka 1060 ansatte.

Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i kommunen. Når barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for å flytte utenfor hjemmet, skal etaten bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig.

Etatens ansvarsområder

Kontakt oss

Inntak vakttelefon

For informasjon om/bestilling av barneverntiltak
Klokken 08:00-15:30
Mobil

Barne- og familieetaten

Direktør
Kjetil Andreas Ostling
Mobil

Administrativ stab og kommunikasjon

Avdelingsdirektør
Bjørn O. Mørch Larsen
Mobil

Pressehenvendelser/Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonssjef
Kristin Jonassen Nordby
Mobil
Telefon

Bolig- og avlastningstiltak

Avdelingsdirektør
Kari Elmholt Birkeland
Mobil

Barneverntiltak akutt og korttid

Avdelingsdirektør
Elin Mangnes
Mobil

Barneverntiltak Oslo og Grepperød

Avdelingsdirektør
Iben Schier van den Berg
Mobil

Forvaltning og fagutvikling

Fungerende avdelingsdirektør
Karianne Kvernmo Wasenden
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 976 819 896

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
6726 St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 2
0164 OSLO