Barne- og familieetaten

Barne- og familieetaten er en fagetat under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Vi har cirka 560 årsverk fordelt på cirka 960 ansatte og har 177 kommunale plasser til spebarn, barn, unge og familier.

Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i kommunen. Når barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for å flytte utenfor hjemmet, skal etaten bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig.

Etatens ansvarsområder

  • tilby plasser i kommunale og private tiltak for barn og unge som skal flyttes utenfor hjemmet
  • etablere og drive institusjoner, kommunale beredskapshjem, familiehjem og barnevernvakt
  • tilby og drive bolig- og avlastningstiltak for funksjonshemmede barn og unge
  • utøve godkjenning og kvalitetskontroll av kommunale og private barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn i Oslo kommune. Les mer om godkjenning av barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn på Bufdir sine sider.
  • rekruttere og formidle fosterhjem og gi opplæring og veiledning til fosterforeldre
  • prosedere saker for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker og for tingretten
  • bidra til kompetanseutvikling i bydelsbarnevernet

Kontakt oss

Inntak vakttelefon

For informasjon om/bestilling av barneverntiltak
Klokken 08:00-15:30
Mobil

Barne- og familieetaten

Direktør
Kjetil Andreas Ostling
Mobil

Administrativ stab og kommunikasjon

Avdelingsdirektør
Bjørn O. Mørch Larsen
Mobil

Pressehenvendelser/Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonssjef
Kristin Jonassen Nordby
Mobil
Telefon

Bolig- og avlastningstiltak

Avdelingsdirektør
Kari Elmholt Birkeland
Mobil

Barneverntiltak akutt og korttid

Avdelingsdirektør
Elin Mangnes
Mobil

Barneverntiltak Oslo og Grepperød

Avdelingsdirektør
Iben Schier van den Berg
Mobil

Forvaltning og fagutvikling

Fungerende avdelingsdirektør
Roger Johansen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 976 819 896

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
6726 St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 2
0164 OSLO