Barne- og familieetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

6726 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Munchs gate 5b, 0165 OSLO

Barne- og familieetaten

Barne- og familieetaten er en fagetat under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Vi har cirka 600 årsverk fordelt på cirka 900 ansatte og har 177 kommunale plasser til spebarn, barn, unge og familier.

Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i kommunen. Når barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for å flytte utenfor hjemmet, skal etaten bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig.

Etatens ansvarsområder

  • tilby plasser i kommunale og private tiltak for barn og unge som skal flyttes utenfor hjemmet
  • etablere og drive institusjoner, kommunale beredskapshjem, familiehjem og barnevernvakt
  • tilby og drive bolig- og avlastningstiltak for funksjonshemmede barn og unge
  • utøve godkjenning og kvalitetskontroll av kommunale og private barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn i Oslo kommune. Les mer om godkjenning av barneverninstitusjoner og sentre for foreldre og barn på Bufdir sine sider.
  • rekruttere og formidle fosterhjem og gi opplæring og veiledning til fosterforeldre
  • prosedere saker for Fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker og for tingretten
  • bidra til kompetanseutvikling i bydelsbarnevernet 

Kontakt oss

Inntak Vakttelefon

For informasjon om/bestilling av barneverntiltak

Klokken 08:00-15:30

Mobilnummer: 48 01 68 83

Direktør

Hege Hovland Malterud

Mobilnummer: 40 23 01 74

Telefon: 23 42 80 10

E-post:

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdelingsdirektør

Bjørn O. Mørch Larsen

Mobilnummer: 48 15 00 34

Telefon: 23 42 80 53

E-post:

Kommunikasjonssjef (pressekontakt)

Henrik Nielsen

Mobilnummer: 46 61 59 95

Telefon: 23 42 80 52

E-post:

Bolig- og avlastningstiltak

Avdelingsdirektør

Kari Elmholt Birkeland

Mobilnummer: 97 15 51 37

Telefon: 23 42 80 70

E-post:

Barneverntiltak akutt og korttid

Avdelingsdirektør

Elin Mangnes

Mobilnummer: 46 61 52 32

E-post:

Barneverntiltak Oslo

Avdelingsdirektør

Iben Schier van den Berg

Mobilnummer: 95 84 56 36

E-post:

Forvaltning og fagutvikling

Avdelingsdirektør

Lennart Hartgen

Mobilnummer: 45 88 55 02

E-post:

Administrativ stab

Fungerende avdelingsdirektør

Bjørn O. Mørch Larsen

Mobilnummer: 48 15 00 34

Telefon: 23 42 80 53

E-post:

Barneverntiltak Grepperød

Avdelingsdirektør

Roger Johansen

Mobilnummer: 92 64 83 00

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 976 819 896