Fosterhjem og spesialisert fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Spesialisert fosterhjem er et forsterket fosterhjem for barn og ungdom med komplekse utfordringer og behov for tettere oppfølging.

To barn i går langs en strand, med ryggen mot kameraet. I forgrunnen er bakken steinete og en bekk renner gjennom midten av bildet ut i vannet. Trærne i bakgrunnen har høstlige farger.
Illustrasjonsfoto. Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Samfoto / NTB.

Fosterhjem

Mange barn fra Oslo venter på et trygt hjem. Vi rekrutterer fosterhjem i Oslo og omegn, opptil 2 timers reisevei fra Oslo. Ta kontakt med oss på e-post fosterhjem@bfe.oslo.kommune.no eller tlf. 457 26 422.

Informasjonsfilmer om fosterhjem (engelsk, polsk, arabisk, somali)

Brosjyre om fosterhjem pdf (engelsk, polsk, arabisk, somali)

Oversikt over informasjonsmøter om fosterhjem

Ønsker du å bli fosterhjem for et barn du kjenner?

Om du ønsker å bli vurdert som fosterhjem for et barn du kjenner, og som barnevernet søker fosterhjem til, ta kontakt med barneverntjenesten i bydelen barnet bor. Dersom barneverntjenesten vurderer deg som aktuell, må du gå gjennom obligatorisk opplæring.

Krav til fosterhjem

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem. Les mer om hvem som kan bli fosterhjem

Opplæring og veiledning

Et fosterhjem godkjennes av barneverntjenesten i bydel der barnet bor. Fra 1.1.22 kreves opplæring etter nasjonal standard for alle som ønsker å være fosterhjem. I Oslo er det Barne- og familieetaten som tilbyr disse kursene. Som potensielt fosterhjem utarbeider vi en rapport i samarbeid med deg og din familie. Rapporten klarstiller deg/din familie for oppdrag som fosterhjem for barn bosatt i en bydel i Oslo. Rapporten benyttes for å finne den familien som passer best til barnets behov. Etter at et barn har flyttet inn må du som fosterhjem være villig til fortsatt opplæring så lenge barnet bor i hjemmet, og være åpen for å motta veiledning og annen støtte.

Spesialisert fosterhjem

Et spesialisert fosterhjem er et barneverntiltak tilknyttet egne avdelinger under Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Målgruppen er barn og ungdom med ekstra utfordringer, og med behov for tettere oppfølging og omsorg enn et barn i ordinært fosterhjem. Spesialisert fosterhjem er ofte et alternativ til opphold på institusjon for barn som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon. I et spesialisert fosterhjem blir en av de voksne engasjert av Barne- og familieetaten som lønnet omsorgsperson på heltid.

Krav til spesialisert fosterhjem

For å bli spesialisert fosterhjem gjelder de samme generelle krav som for å bli fosterhjem, men i tillegg må man ha særlige forutsetninger for å håndtere komplekse omsorgsoppgaver. Det er ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem.

Opplæring og veiledning

Spesialisert fosterhjem må ha gjennomført grunnopplæring for fosterhjem. Spesialisert fosterhjem mottar spesialtilpasset opplæring for oppgaven før og underveis i en plassering. Spesialiserte fosterhjem følges opp tett, og mottar systematisk veiledning og opplæring fra egne konsulenter i Barne- og familieetaten.

Våre avdelinger for spesialisert fosterhjem

Barne- og familieetaten drifter to avdelinger for spesialisert fosterhjem; i Moss og i Asker. Vi rekrutterer spesialiserte fosterhjem i opptil 2 timers kjøreavstand fra avdelingene.