Velferdsetaten

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.

Våre ansvarsområder

Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Velferdsetatens sentrale brukerråd jobber tverrfaglig med å forbedre etatens tjenester og tilbud.

Ledelse og pressekontakter

Direktør
Guri Bergo
Mobil
Etatsoverlege
Hina Sarwar Anjum

Anskaffelses- og tilskuddsavdelingen

Kjerstin Ringdal
Avdelingsdirektør
Mobil

Rustjenester og habiliteringsavdelingen

Avdelingsdirektør
Anders Dalsaune Jansen
Mobil

Forebygging og sentrumsarbeid

Avdelingsdirektør
Merete Hanch-Hansen
Mobil

Bolig-, inkluderings- og arbeidsavdelingen

Avdelingsdirektør
Andreas Mjærum Behring
Mobil

Fellestjenesteavdelingen

Avdelingsdirektør
Siri Lill Willadssen
Mobil

Styrings- og strategistaben

Avdelingsdirektør
Gry Hamarsland
Telefon
Kommunikasjonssjef
Guri Skansen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 413

Fakturaadresse: Oslo kommune Velferdsetaten, Fakturasentralen,Pb 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Postjournal