Velferdsetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Følg Velferdsetaten på Facebook

Velferdsetatens sentrale brukerråd

eDialog – sikker innsending av sensitive eller taushetsbelagte opplysninger til Velferdsetaten

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Velferdsetaten

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.

Våre ansvarsområder

Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Velferdsetatens sentrale brukerråd jobber tverrfaglig med å forbedre etatens tjenester og tilbud. 

Ledelse og pressekontakter

Guri Bergo

Direktør

Mobilnummer: 40 20 01 15

E-post:

Hina Sarwar Anjum

Etatsoverlege

E-post:

Anskaffelses- og tilskuddsavdelingen

Kjerstin Ringdal

Avdelingsdirektør

Mobilnummer: 95 07 69 02

E-post:

Rustjenester og tilrettelagte boliger

Avdelingsdirektør

John Ingar Danielsen

Mobilnummer: 94 17 67 09

E-post:

Forebygging og sentrumsarbeid

Avdelingsdirektør

Merete Hanch-Hansen

Mobilnummer: 90 63 02 92

E-post:

Avdeling for bolig og analyse

Avdelingsdirektør

Kia Haugen Baardseth

Mobilnummer: 93 00 92 07

E-post:

Kommunikasjonssjef

Guri Skansen

Mobilnummer: 90 79 34 68

E-post:

Pressekontakt

Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Mobilnummer: 92 80 33 97

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 413

Fakturaadresse: Oslo kommune Velferdsetaten, Fakturasentralen,Pb 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Postjournal