Velferdsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Følg Velferdsetaten på Facebook

Velferdsetatens sentrale brukerråd

eDialog – sikker innsending av sensitive eller taushetsbelagte opplysninger til Velferdsetaten

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 30 Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Velferdsetaten

Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Vi er nesten 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.

Våre ansvarsområder

Velferdsetaten samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud. Velferdsetatens sentrale brukerråd jobber tverrfaglig med å forbedre etatens tjenester og tilbud. 

Ledelse og pressekontakter

Guri Bergo

Direktør

Mobilnummer: 402 00 115

E-post:

Hina Sarwar Anjum

Etatsoverlege

E-post:

Anskaffelses- og tilskuddsavdelingen

Kjerstin Ringdal

Avdelingsdirektør

Mobilnummer: 950 76 902

E-post:

Rustjenester og tilrettelagte boliger

Avdelingsdirektør

John Ingar Danielsen

Mobilnummer: 941 76 709

E-post:

Forebygging og sentrumsarbeid

Avdelingsdirektør

Merete Hanch-Hansen

Mobilnummer: 906 30 292

E-post:

Avdeling for bolig og analyse

Avdelingsdirektør

Kia Haugen Baardseth

Mobilnummer: 930 09 207

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør (Direktørens stedfortreder)

Turid Wigen

Mobilnummer: 952 11 440

E-post:

Kommunikasjonssjef

Guri Skansen

Mobilnummer: 907 93 468

E-post:

Pressekontakt

Liz Palm

Mobilnummer: 410 48 831

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 413

Fakturaadresse: Oslo kommune Velferdsetaten, Fakturasentralen,Pb 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Postjournal