Innsyn i postjournal

Her finner du kun postjournal for tilskudd i Velferdsetaten.

Fra og med 1. april 2018 er Velferdsetatens offentlige journal i eInnsyn

Offentlig journal inneholder oversikt over dokumenter som er mottatt og sendt. Journalen vil normalt være oppdatert innen tre dager etter at inn- og utgående post er registrert.

Du kan be om innsyn i offentlig journal ved å sende en e-post til postmottak@vel.oslo.kommune.no med saks- og dokumentnummer og dokumenttittel på saken du ønsker innsyn i. Husk å fylle inn navn og kontaktinformasjon.