Til innhold
Velferdsetaten

Velferdsetatens sentrale brukerråd

Velferdsetatens sentrale brukerråd ble opprettet i 2015 for å styrke Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder.

Funksjonstiden til brukerrådet er fire år. Et nytt brukerråd ble oppnevnt i 2019. 

Brukerrådet skal:

 • være et rådgivende organ for Direktøren i Velferdsetaten i saker som angår tilbudet til brukerne
 • være et bindeledd mellom bruker- og pårørendegrupper og Velferdsetaten
 • arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
 • jobbe for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
 • bidra til god medvirkning fra brukere, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivåer i Velferdsetatens tjenestetilbud
 • ivareta alle Velferdsetatens brukergrupper og deres pårørende, og skal gjenspeile etatens bruker- og pårørendegrupper

Brukerrådet består fra 2019 av representanter fra:

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)/PIO-senteret
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo (FFO)
 • Mental Helse, Oslo
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)
 • Leieboerforeningen
 • Mirasenteret
 • Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) 

Kontaktpersoner

Leder Lars Aasen (Leieboerforeningen)
E-post: la@lbf.no
Nesteder Per Sandvik (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Oslo) 
E-post: per@sndvk.net
Sekretariat Kathrine Tveit Heggset (Velferdsetaten) 
E-post: kathrine.tveit.heggset@vel.oslo.kommune.no