Velferdsetaten

Velferdsetatens sentrale brukerråd

Velferdsetatens sentrale brukerråd ble opprettet i 2015 for å styrke Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder.

Funksjonstiden til brukerrådet er fire år. Et nytt brukerråd ble oppnevnt i 2019. 

Brukerrådet skal

  • være et rådgivende organ for Direktøren i Velferdsetaten i saker som angår tilbudet til brukerne.
  • være et bindeledd mellom bruker- og pårørendegrupper og Velferdsetaten.
  • arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
  • jobbe for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
  • bidra til god medvirkning fra brukere, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivåer i Velferdsetatens tjenestetilbud.
  • ivareta alle Velferdsetatens brukergrupper og deres pårørende, og skal gjenspeile etatens bruker- og pårørendegrupper.

Brukerrådet består fra 2019 av representanter fra

Kontaktpersoner

Leder Lars Aasen (Leieboerforeningen)
E-post: la@lbf.no
Nesteder Per Sandvik (Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Oslo) 
E-post: per@sndvk.net
Sekretariat Kathrine Tveit Heggset (Velferdsetaten) 
E-post: kathrine.tveit.heggset@vel.oslo.kommune.no