Velferdsetatens sentrale brukerråd

Velferdsetatens sentrale brukerråd ble opprettet i 2015 for å styrke Velferdsetatens tjenestetilbud og arbeidsområder.

Funksjonstiden til brukerrådet er fire år.

Brukerrådet skal

  • være et rådgivende organ for Direktøren i Velferdsetaten i saker som angår tilbudet til brukerne.
  • være et bindeledd mellom bruker- og pårørendegrupper og Velferdsetaten.
  • arbeide for gode og likeverdige tjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming.
  • jobbe for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
  • bidra til god medvirkning fra brukere, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivåer i Velferdsetatens tjenestetilbud.
  • ivareta alle Velferdsetatens brukergrupper og deres pårørende, og skal gjenspeile etatens bruker- og pårørendegrupper.

Brukerrådets sammensetning 2023 – 2024

Kontaktpersoner

Leder Torleif Støylen (Mental Helse Oslo)
E-post: torleif.stoylen@gmail.com

Nesteder Tonje Jevari (FHN)
E-post: tonje@fhn.no

Sekretariat Gunn Kirsti Løkka (Velferdsetaten)
E-post: gunn.lokka@vel.oslo.kommune.no