Oslo kommunes klagenemnd


Lina Rosenvinge

utvalgssekretær, juridisk rådgiver

Telefon: 95 11 90 93

E-post:

Lene Cathrine Skråning

førstekonsulent

E-post:

Oslo kommunes klagenemnd

Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak fattet i Oslo kommune, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i loven. En liste over enkeltvedtak som behandles i klagenemnda finnes nedenfor under "Regelverk og rapporter".

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden, og består av tre faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist. Når nemnda behandler saker om personaljuridiske forhold møter ytterligere to medlemmer.

De fleste saker som behandles i Oslo kommunes klagenemnd er unntatt offentlighet på grunn av at de inneholder personsensitive opplysninger. Disse saksdokumentene publiseres ikke på internett, og klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene.

Møter 

Offentlige sakslister publiseres vanligvis én uke før klagenemndas møter og offentlige protokoller publiseres dagen etter møtet. Du finner sakslister og protokoller per møte i oversiktene under. 

Regelverk og rapporter

Medlemmer

Stenersen, Dag Harlem (Arbeiderpartiet)

Leder av Oslo kommunes klagenemnd

Tetzschner, Berit Sletvold (Høyre)

Nestleder av Oslo kommunes klagenemnd

Sand, Pål Martin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Aslaksen, Aslak (Tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Høyre)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Axelsen, Gro (Tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd