Oslo kommunes klagenemnd

Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak fattet i Oslo kommune, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i loven.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden, og består av tre faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist. Når nemnda behandler saker om personaljuridiske forhold møter ytterligere to medlemmer.

Møter

De fleste saker som behandles i Oslo kommunes klagenemnd er unntatt offentlighet på grunn av at de inneholder personsensitive opplysninger. Sakene anonymiseres i sakslisten, og klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene.

Offentlige sakslister publiseres vanligvis en uke før klagenemndas møter og offentlig møtebok publiseres dagen etter møtet.

Finn møter i eInnsyn

Du finner tidligere sakslister og møtebøker her.

Regelverk og rapporter

Medlemmer

Stenersen, Dag Harlem (Arbeiderpartiet)

Leder av Oslo kommunes klagenemnd

Tetzschner, Berit Sletvold (Høyre)

Nestleder av Oslo kommunes klagenemnd

Sand, Pål Martin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Aslaksen, Aslak (Tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Høyre)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Axelsen, Gro (Tiltredende medlem ved personaljuridiske saker) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd
utvalgssekretær, juridisk rådgiver
Ashy Pervaiz
Telefon
førstekonsulent
Lene Cathrine Skråning