Oslo kommunes klagenemnd

Oslo kommunes klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak fattet i Oslo kommune, der ikke annen klageinstans er særskilt bestemt i loven. Klagen skal alltid sendes til forvaltningsorganet som har fattet vedtaket, ikke direkte til klagenemnda.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden, og består av tre faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist. Når nemnda behandler saker om personaljuridiske forhold møter ytterligere to medlemmer.

Se liste over klagesaker som behandles av Oslo kommunes klagenemd

Møter

De fleste saker som behandles i Oslo kommunes klagenemnd er unntatt offentlighet på grunn av at de inneholder personsensitive opplysninger. Sakene anonymiseres i sakslisten, og klagenemndas møter vil være lukket under behandlingen av sakene.

Offentlige sakslister publiseres vanligvis en uke før klagenemndas møter og offentlig møtebok publiseres dagen etter møtet.

Finn møter i eInnsyn

Du finner tidligere sakslister og møtebøker her.

Regelverk og rapporter

Medlemmer

Berit Sletvold Tetzschner (Høyre)

Leder av Oslo kommunes klagenemnd

Dag Harlem Stenersen (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Oslo kommunes klagenemnd

Bjørn Revil (Fremskrittspartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Aslak Aslaksen (Tiltredende ved behandling av personalsaker) (Høyre)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd

Gro Axelsen (Tiltredende ved behandling av personalsaker) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Oslo kommunes klagenemnd
utvalgssekretær, juridisk rådgiver
Ashy Pervaiz
Telefon
førstekonsulent
Lene Cathrine Skråning