Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi arbeider for at du som pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt dine rettigheter, for å bidra til økt kvalitet på tjenestene og at ansatte som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Alle våre tjenester er gratis.

Hvis du har spørsmål som inneholder personsensitiv informasjon, kan du sende oss en sikker melding via altinn. Les mer om hvordan du sender oss en sikker melding.

Dette kan du få fra oss

 • informasjon om dine rettigheter
 • råd og veiledning
 • dialog med tjenestestedet
 • deltakelse i møter
 • bistand i klager

Vi kan hjelpe deg i saker som gjelder

 • sykehjem
 • rus og avhengighet
 • bolig og økonomisk sosialhjelp
 • hjemmesykepleie og hjemmehjelp
 • psykisk helsehjelp
 • avlastning, støttekontakt og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • barnevern
 • helsestasjon og skolehelsetjeneste
 • sykehus, legevakt og fastlege
 • Fylkeskommunal tannhelse

Klageskjemaer

Vi har laget klageskjemaer du kan benytte hvis du ønsker å klage på vedtak eller tjenester du har fått.

Klageskjema fra Pasient- og brukerombudet og Sosial- og eldreombudet finner du her.

For presse og samarbeidspartnere

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus / Sosial- og eldreombudet i Oslo

Mette Berget Bråthen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 984 372 140

Fakturaadresse: Oslo kommune, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Kontakt

Inngang fra Arbeidergata

Telefon
23 13 90 20
E-post
post@ombudet.no
Postadresse:
Lille Grensen 7
0159 OSLO
Besøksadresse:
Lille Grensen 7
0159 OSLO

Åpningstider for besøkende

15. juli — 21. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. juli — 4. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Vi oppfordrer klientene våre til å kontakte oss via telefon, e-post eller brev der det er mulig.

Åpningstider for telefon

15. juli — 21. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. juli — 28. juli
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. juli — 4. august
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag