Klageskjema Pasient- og brukerombudet og Sosial- og eldreombudet

Vi har laget klageskjemaer du kan benytte hvis du ønsker å klage på vedtak eller tjenester du har fått. Du kan fylle ut skjemaet selv, eller vi kan hjelpe deg med utfyllingen.