Til innhold
Byrådet

Byråd for byutvikling

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Besøksadresse

Rådhuset, Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Byråd for byutvikling

Hanna E. Marcussen (MDG) er byråd for byutvikling.

Politisk ledelse

Byråd

Hanna E. Marcussen (MDG)
Telefon forværelse: 23 46 17 00
E-post: byutviklingsbyrad@byr.oslo.kommune.no

Byrådssekretærer

Rasmus Reinvang (MDG)
Mobil: 920 32 515
E-post: rasmus.reinvang@oslo.kommune.no

Marie Loe Halvorsen (MDG)
Mobil: 916 43 732
E-post: mlh@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektør

Geir B. Aga
Telefon: 23 46 17 00
E-post: geir.aga@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ingrid Lønrusten Rogstad
Telefon: 934 89 225
E-post: ingrid.rogstad@byr.oslo.kommune.no

Ingvild Hancke Øgstad
Telefon: 934 58 284
E-post: ingvild.ogstad@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter