Til innhold

Bykuben

Hva

ByKuben – Oslo senter for byøkologi skal vise frem Oslo som klimavennlig miljøby.

ByKuben skal

  • skape møteplasser
  • vise forbilder
  • formidle kunnskap

Hva er ByKuben?

ByKuben – senter for for byøkologi er et prosjekt som skal gi byens innbyggere eierskap til det grønne skiftet. Senteret skal vise mulighetene i nullutslippssamfunnet. 

Vi skal være

  • et kunnskaps- og innovasjonssenter
  • et åpent møtested for arbeid med klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv
  • en kilde til inspirasjon og kunnskap, som gjør det enkelt å velge rett, kobler sammen mennesker og organisasjoner og fører til nytenkning, ideer og forretningsmuligheter
  • en pådriver for en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til byutvikling

ByKuben samarbeider med alle: Oslos innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Hvor finner jeg ByKuben?

ByKuben har midlertidig pop up-kontor i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1.

ByKuben vil fra 2018 få en fysisk lokalisering sentralt i byen – følg med på våre Facebooksider for oppdateringer.

Ta kontakt

Har du grønn idé eller et ønske om samarbeid? Ta kontakt med oss. 

E-post

byokologi@pbe.oslo.kommune.no

Postadresse

Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo

Besøksadresse

Kundesenteret, Plan- og bygningsetaten, Vahls gate 1, 0187 Oslo.

Hvem står bak ByKuben?

ByKuben er et kommunalt samarbeidsprosjekt som koordineres av Plan- og bygningsetaten.

Styringsgruppe

Prosjektets styringsgruppe ledes av Plan- og bygningsetaten.

Faste medlemmer: Klimaetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten og Renovasjonsetaten.

Koordineringsgruppe

Prosjektet har en kommunal koordineringsgruppe som ledes av Plan- og bygningsetaten.

Medlemmer: Bymiljøetaten, Klimaetaten, Renovasjonsetaten, Byantikvaren, Vann- og avløpsetaten samt Eiendom- og byfornyelsesetaten.

Green Life Oslo

Green Life Oslo er et kart over grønne steder i Oslo. Her finner du tips til grønne oaser midt i byen, urbant landbruk, sosiale møteplasser og økologisk mat og forslag til turstier som tar deg langs elver, havnepromenaden og ut i bydelene hvor nye byrom og grønt entreprenørskap blomstrer!

ByKuben har laget kartet sammen med Growlab Oslo og Plan- og bygningsetaten.

Kontaktpersoner

ByKuben

Prosjektleder

Line Tveiten

Mobilnummer
452 81 590

Telefon
21 80 21 80

E-post

ByKuben

Prosjektmedarbeider

Halfrid Mytting Hagemoen

Mobilnummer
957 66 269

Telefon
21 80 21 80

E-post

ByKuben

Kommunikasjonsrådgiver

Oda Eline Bodsberg Stræte

Mobilnummer
902 24 999

E-post

Følg oss

ByKuben på Facebook