Midlertidig skog i Kolstadgata

Tøyenskogen i Kolstadgata skal gjøre et grått byrom grønnere, triveligere og tryggere i perioden fram til byggestart for ny skolegård.

Hva skjer i Kolstadgata?

Fra sommeren 2022 står det en liten skog i Kolstadgata. Det er tre små «øyer» med omtrent 50 trær av 22 forskjellige arter, busker og andre nyttevekster. Du kan finne vanlige trær i norsk natur, som furu, rogn og osp, og arter som ikke vanligvis finnes i Norge, som viftelønn og hjertetre. I blomsterenga kan du se blant annet prestekrager, engnellik og engsmelle. Andre planter er humle, tindved og hvitrogn.

Tøyenskogen i Kolstadgata
Bilde: Oslo kommune
Midt i gata står det en drivhuskonteiner, der bydelsbonden Natalie Keene dyrker spiselige planter som urter, grønnsaker og blomster sammen med ungdommer i sommerjobb.

Har du lyst til å ta i bruk området? Sett i gang!

Prosjektet er støttet av nærmiljømidler fra områdesatsingen på Tøyen og Grønland. Sammen med ildsjeler og aktører i nabolaget skal vi skape aktivitet i denne lille nærskogen. Når gata en gang skal bli til skolegård, skal alle trær, planter og andre materialer som er brukt i prosjektet, videre ut til andre prosjekter i byen. Kanskje får noen av trærne permanente hjem andre steder på Tøyen?

Hvorfor skal vi lage et midlertidig byrom?

Kolstadgata skal få en permanent oppgradering. Fram til byggearbeidene skal starte opp, vil vi gjøre området triveligere og grønnere for alle som bor i området. Det er viktig at Kolstadgata er trygg og trafikksikker også i denne perioden.

Les mer om den permanente oppgraderingen av Kolstadgata.

Ved å lage tre miniskoger med plass til opphold og lek skal vi prøve ut hva et gateareal kan brukes til, hvis det ikke skal være kjørebane for biler. Vi vet at nærnaturen er svært viktig for barn som bor i indre by, og nå får skolebarna på Tøyen skole sin helt egen skog som kan gi naturopplevelser rett utenfor skoledøren.

Når vi tester ut midlertidig hvordan et område kan brukes, får vi med oss erfaringer som blir viktige når man planlegger den permanente utformingen av området. Hvordan blir byrommet brukt, og hvem er det som bruker det? Slike spørsmål kommer vi til å prøve å svare på underveis i møteplasslaboratoriet. Stedet kommer til å utvikle seg underveis etter hvert som vi lærer og får erfaringer og innspill fra innbyggerne på Tøyen.

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Bykuben, Oslo kommunes senter for byøkologi, har ansvaret for det midlertidige byrommet i Kolstadgata gjennom prosjektet Oslotrær, sammen med Bymiljøetaten og bydel Gamle Oslo. Vi har samarbeidet med landskapsarkitektene Grindaker AS og landskapsentreprenøren Agaia AS om å lage skogen. Trærne er fra Mellbyes planteskole, stokkene er fra Hallingtømmer, engmattene er levert av Blomstertak, og jorda er fra Oslokompost.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du lurer på noe om miniskogen eller aktivitetene som skjer i gata, ta kontakt med Bykuben på bykuben@pbe.oslo.kommune.no.

Hvis du har spørsmål om drivhuskonteineren, ta kontakt med Bydel Gamle Oslo på postmottak@bgo.oslo.kommune.no og merk e-posten med «Bydelsbonden».