Bykuben

Hva er Bykuben?

Bykuben er Oslos senter for byøkologi. Vi jobber for at Oslo skal være en by der folk tar vare på naturen og hverandre. Det gjør vi gjennom samarbeid og dialog med de som bor i, bruker og bygger byen.

Bykuben skal bidra til at Oslo kommune realiserer sine klima- og miljøambisjoner. Vi skal fungere som et åpent møtested for arbeid med klimavennlig byutvikling og bærekraftig byliv og et senter for kunnskap og innovasjon. Bykuben er et samarbeidsprosjekt for Oslo kommune, i samsvar med FNs bærekraftsmål 17. Gjennom dialog og aktiviteter bidrar vi til at Oslo skal nå bærekraftsmålene 11 til 15.

Kart og informasjon om våre aktiviteter

Bykubens virksomhetsplan (pdf)

Hvor finner du oss?

Bykuben har hatt lokaler i Myntgata 2. Nå skal Myntgata-kvartalet bli videregående skole, og Bykuben har flyttet kontoret tilbake til Plan- og bygningsetaten i Vahls gate 1.

Hva skjer i Bykuben?

I Bykubens lokaler har det vært både åpne og lukkede arrangementer og møter. Vi har lånt ut Bykubensalen, med plass til omtrent 60 personer, til aktører som arbeider med byøkologi, bærekraftig byutvikling, miljø og klima.

Utvalgte prosjekter

Oslotrær

Oslotrær er et prosjekt og samarbeidsinitiativ for treplanting i Oslos byggesone. Prosjektet skal bidra til økt grad av treplanting i kommunens egne prosjekter, løfte frem betydningen av natur i byen, og skape ønske om økt treplanting blant innbyggere og privat næringsliv. ​
Les mer om prosjektet Oslotrær.

Green Life Oslo

Green Life Oslo er et kart over grønne steder i Oslo. Her finner du tips til grønne oaser midt i byen, urbant landbruk, sosiale møteplasser med økologisk mat og forslag til turstier som tar deg langs elver, havnepromenaden og ut i bydelene hvor nye byrom og grønt entreprenørskap blomstrer!

Green Life Oslo (PDF)

Bykuben har laget kartet sammen med Plan- og bygningsetaten.

Ønsker du å dele ut kartet i din virksomhet? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.

Midlertidige gater og byrom

Hvordan kan man ta i bruk gateareal på nye måter? Det er utgangspunktet for prosjektene i Kolstadgata, Levende gater og Bylivsgater. Framtidens by skal være et sted innbyggerne og tilreisende vil være, og den skal være tilpasset hverdagsliv og et endret klima. Gateprosjektene tester ut hvordan kritisk infrastruktur som tilgjengelighet for nødetater, varelevering og fremkommelighet til eiendom kan sikres, samtidig som det blir mindre trafikk og mer plass til natur og byliv.

Hva er byøkologi?

Byøkologi handler om samspillet mellom byen som sted og alt som lever der. En byøkologisk byutvikling skal alltid ta utgangspunkt i et bestemt sted og de problemstillingene og ressursene som finnes der. Levesettet som byen tilrettelegger for, må ta vare på og ta hensyn til naturen, og ikke ha negativ påvirkning på miljø og klima. Byøkologisk byutvikling krever i seg selv en endring i levesett og atferd.

Hvorfor har Oslo et senter for byøkologi?

Det er en felles global utfordring at byutvikling over lang tid har skjedd på bekostning av naturen. Måten vi lever på, krever store ressurser utover det vi har i byene, og stadig mindre areal på land og i havet kan regnes som urørt. Samtidig samles flere og flere mennesker i byene, noe som setter oss overfor en stor og krevende oppgave. En løsning er at fremtidens byutvikling følger byøkologiske prinsipper.

Kontakt oss

Har du en god idé, lyst til å slå av en prat eller et forslag til hvordan vi kan samarbeide? Send oss en e-post på bykuben@pbe.oslo.kommune.no

Følg oss

Kontakt oss

Bykuben

Prosjektleder
Andreas Fadum Haugstad

Bykuben

Kommunikasjonsansvarlig
Oda Stræte

Bykuben

Prosjektmedarbeider
Maja Ljungberg Bjåland

Bykuben

Prosjektmedarbeider
Kaja Fjørtoft

Bykuben

Prosjektleder for Oslotrær
Halfrid Hagemoen

Bykuben

Kommunikasjonsrådgiver for Oslotrær
Camilla Storvollen