Hva er prosjektet Oslotrær?

Oslotrær er en del av Oslo kommunes satsing på bytrær. Gjennom en rekke ulike tiltak skal prosjektet bidra til at Oslo når målet om å plante 100 000 trær fram mot 2030, i samarbeid med alle kommunens virksomheter og med byens innbyggere og næringsliv.

Blant tiltakene som skal bidra til å sikre byens grønne preg, også i fremtiden, er kunnskapsspredning om og bedre vern av trærne vi har, tilrettelegging for at det produseres og plantes flere trær, og arbeid for at det sikres arealer for fremtidens bytrær i eksisterende og nye prosjekter.

Bytrærne er like viktige for den blågrønne byen som elvene, fjorden og marka. Men den urbane skogen skiller seg ut ved at den består av både sammenhengende bestand og enkeltstående trær som alene og sammen spiller en særlig rolle i den grønne byen. Den urbane skogen er et nettverk der alle trekroner og skogflekker knyttes sammen og hver for seg er uunnværlige. Denne urbane skogen er vårt felles gode. 

Sommeren 2021: 60 unge Oslotrær besøker Anne-Cath. Vestlys plass

Fra 9. juli til 19. september kan du bli kjent med 60 unge Oslotrær av 16 arter på Anne-Cath. Vestlys plass foran Deichman Bjørvika. Under utstillingen vil det foregå mange aktiviteter. 

Slik blir den midlertidige skogen på Anne-Cath. Vestlys plass 
 

Trær og arbeidsfolk i forgrunnen, med Deichman Bjørvikas fasade i bakgrunnen.En liten skog reiser seg på Anne-Cath. Vestlys plass. Fotograf: Oslo kommune.

Hvorfor er trær så viktige for byen?

Bytrærne sto der da vi ble født eller flytta til byen. De gir oss tilgang til naturopplevelser fra vinduet hjemme og på vei til jobb og skole. Trærne får oss til å løfte blikket mot blomstring, eller lytte til lyden av vind og insekter, vi sparker i løvet og støtter oss til en stamme. Å ha trær i nærmiljøet kan redusere stress, roe ned trafikken og til og med redusere tiden det tar å komme seg etter et sykehusopphold.

Trær er for mange levende minnesmerker, og vi får ofte en personlig tilknytning til trær som vi, eller de vi er glade i, har plantet. Det sterke båndet mellom mennesker og trær viser seg når nabolagets beboere protesterer mot at trær fjernes for å gjøre gater bredere, eller når de samles for å redde et spesielt stort eller historisk viktig tre.

Den urbane skogen bidrar med en rekke økosystemtjenester som hver for seg og samlet utgjør samfunnskritisk infrastruktur: De fanger opp og håndterer regnvann, renser jord og motvirker jordskred, filtrerer luft og fanger svevestøv, og bidrar til bedre lokalklima med kjølende skygge på hete sommerdager og skjerming mot vind og opplevelsen av støy. Løv absorberer karbondioksid gjennom fotosyntese og lagrer karbon som tilvekst. Trærne gir mat og husly for dyr og insekter. Selv når det står på en privat tomt, kan fordelene med trær nå langt ut i det omkringliggende nabolaget.

Hva gjør vi i prosjektet?

Oslotrær er et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt med samarbeid mellom alle relevante kommunale virksomheter. Prosjektet ledes av ByKuben. 

  • Vi skal kartlegge, telle og registrere trærne i Oslo, både de som står her i dag og de som plantes. I 2021 skanner vi hele byen med laserskanning fra fly. I 2022 vil data om alle trærne i Oslo bli tilgjengelig, og vi lanserer et verktøy der alle kan registrere trærne de planter.
  • Vi skal bidra til at trær får en større plass i kommunens arbeid med byutvikling og byggeprosjekter fra start, i kartgrunnlag, utredninger og rutiner.
  • Vi samarbeider med bydeler i hele Oslo om ungdomsjobber med trær. Ungdommene planter trær, passer på trær og kartlegger hvor i nærmiljøet det kan bli flere trær.

Sammen med innbyggere, næringsliv og kommunale virksomheter skal vi teste ut nye måter og steder å plante trær på. Vi skal bidra til at trærne som plantes i Oslo, får best mulig forutsetninger for å vokse og leve.

Hvordan kan du bli med?

Send oss en e-post hvis du har en god idé eller har lyst til å ta en prat om trærne i Oslo: bykuben@pbe.oslo.kommune.no

Vi vil invitere deltakere til ressursgrupper innenfor en rekke temaer underveis i prosjektperioden, for eksempel biologisk mangfold, folkehelse, trefag og grønne tak og fasader.

Hvem har ansvar for prosjektet?

ByKuben – Oslos senter for byøkologi i Plan- og bygningsetaten har ansvar for prosjektet.

Kontakt oss

Prosjektleder

Hanne Johnsrud

Mobilnummer
99 22 65 60

E-post

Pressekontakt

Ingvild Hancke Øgstad

Mobilnummer
93 45 82 84

E-post