Kolstadgata – oppgradering

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten er godt i gang med forprosjekt og reguleringsplan for oppgradering av Kolstadgata.

Hensikten med oppgraderingen er å skape et trafikksikkert og trygt miljø i Kolstadgata og samtidig frigjøre arealer utenfor Tøyen skole. De frigjorte arealene skal kunne brukes av elever i skoletiden og være en møteplass for lokalmiljøet.

Kolstadgata skal være godt tilrettelagt for opphold og fotgjengere, samtidig som fremkommeligheten skal være godt ivaretatt for sykkel og nyttetransport, som varelevering og renovasjon.

Mens arbeidet med forprosjektet pågår, er det satt i gang tiltak for å forbedre trafikksituasjonen i Kolstadgata på kort sikt. Les mer om de midlertidige tiltakene.

Hvorfor jobber vi med Kolstadgata?

Det er mange som ferdes i Kolstadgata. Flere av dem har tatt kontakt med politikere og kommunen, og fortalt at det føles utrygt å gå der fordi det er smale fortau, lite lys og mye trafikk.

I Kolstadgata ligger også Tøyen skole. Skolen har en av de minste skolegårdene i Oslo, og foreldre og barn ved skolen har lenge ønsket seg mer plass til lek.

Bymiljøetaten har derfor fått i oppgave av byrådet og lage et forprosjekt med reguleringsplan som viser hvordan Kolstadgata kan oppgraderes.

Forprosjekt og reguleringsplan

Forprosjekt

I forprosjektet jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan Kolstadgata kan bli et hyggeligere og tryggere sted å oppholde seg og ferdes. Vi ønsker å lage gode løsninger for elevene på Tøyen skole slik at de kan bruke dette arealet i skoletiden. Gjennom forprosjektet kartlegges det hvor mye denne oppgraderingen vil koste og hvor lang tid det vil ta å gjennomføre.

Reguleringsplan

En reguleringsplanen er et juridisk dokument som beskriver hva som skal være hvor, for eksempel hvor det skal være torg og hvor det skal være vei. Nå som Kolstadgata skal brukes på en annen måte må det derfor lages en ny reguleringsplan.

Når man starter å arbeide med et nytt forslag til reguleringsplan skal alle som berøres av planen varsles sånn at de kan komme med innspill på hvordan planen bør være. I november 2018 ble det sendt ut et sånt varsel, og vi har fått inn mange innspill som vi bruker videre i prosjektet.

Midlertidige tiltak

Fortauet utenfor Tøyen skole er utvidet og taxiholdeplassen er flyttet ut av Kolstadgata.

Growlab, Makers’ Hub, frivillige fra nabolaget og arbeidskraft fra Fontenehuset har på oppdrag fra Bymiljøetaten bygget midlertidige møbler i Kolstadgata. De har bygget en markedsbod, to plattformer som kan brukes til både benk og scene, og en stor tavle som forteller om prosjektet og kan brukes av nabolaget til annonseringer.

I forkant av at møblene ble bygget ble naboer invitert til dialog om hva som er viktig for en ny møteplass. Innspillene som kom da inspirerte til hvilke møbler som ble bygget. Growlab har skrevet en rapport som oppsummerer arbeidet de har gjort gjennom forprosjektet.

31.august 2019 ble gata foran Tøyen skole stengt for kjøretøy, og 60-bussen flyttet til en alternativ trasé. Arealet foran skolen ble dermed frigjort og skoleveien gjort sikrere.
Inntil byggingen av møteplassen begynner vil det nye arealet utnyttes og opparbeides midlertidig ved hjelp av Områdeløft Grønland og Tøyen.

Følg prosjektet og kontakt oss

Du kan følge med på arbeidet med reguleringsplanen for Kolstadgata og lese mer om status på planen og forprosjektet i saksinnsyn.

Kontakt prosjektleder Helle Ollendorff på e-post: helle.ollendorff@bym.oslo.kommune.no